Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Stage [AS 2]

Skrypt jest stworzony z 3 plików AS: Scroll.as, ScrollApp.as, StageDetector.as oraz jednego pliku FLA, który używa klasy Scroll . Suwak działa na zasadzie "przyciągnij i upuść" oraz używa mechanizmu scrolowania na myszce.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage addListener [AS 2]

Klasa Stage jest wysoko poziomową klasą, której metody, własciwości oraz zdarzenia są dozwolone bez używania konstruktora
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage align [AS 2]

Wykrywa kiedy plik SWF jest skalowany (ale tylko jeśli Stage.scaleMode = "noScale").
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage displayState [AS 2]

Określa aktualnie wyrównanie pliku SWF w odtwarzaczy lub przeglądarce.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage height [AS 2]

Ustawia Flash Player na odtwarzanie filmu w pełno-ekranowym trybie, lub bierze Flash Player poza pełno-ekranowy tryb.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage width [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna wysokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onFullScreen [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna szerokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy film wchodzi lub opuszcza tryb pełno-ekranowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Tworzenie suwaka ( scroll bar ) przy użyciu wyłącznie kodu ActionScript 3.0

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors