Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pętle w ActionScript: Pętla do while [AS 2]

Pętla do..while najpierw wykonuje kod zawarty w pętli do, dopiero potem sprawdza czy określony warunek został spełniony, jeśli tak jest, wtedy kończy wykonywanie pętli.
Kategoria: Flash > Kursy


Pętle w ActionScript: Pętla for in [AS 2]

Na początku potrzeba zdeklarować początkową wartość (zmienna), potem, sprawdzany jest warunek..
Kategoria: Flash > Kursy


Instrukcja warunkowa: if else (else if) [AS 2]

Pętla for..in wyknuje najpierw warunek a potem wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > Kursy


PHP Switch case - Instrukcja blokowa

Instrukcja warunkowa pobiera jeden argument, od którego jest uzależniona, w połączeniu w pętlą do while, można tą instrukcje zapętlić do momentu kiedy zostanie wykonana odpowiedni warunek.
Kategoria: Kursy > PHP


Zamiana Warunku na Polimorfizm - metoda Refaktoryzacji

Instrukcja if() sprawdza czy warunek w nawiasie jest spełniony jeśli nie wykonuje się instrukcja else if() która sprawdza kolejny warunek, jeśli żaden z warunków nie był spełniony wtedy instrukcja else() jest wykonywana.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Pętle w ActionScript: Pętla for [AS 2]

Switch jest instrukcją blokową podobną do if. Pobiera warunek i sprawdza poprzez case (przypadek) czy dany warunek jest spełniony.
Kategoria: Flash > Kursy


Instrukcja warunkowa: switch (case, break, default) [AS 2]

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy warunek logiczny, który wybiera inne zachowania, zależne od danego typu obiektu.
Kategoria: Flash > Kursy


Zamiana Zagnieżdżonego Warunku na Klauzule Osłony - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda posiada zachowanie warunkowe, które nie jest wyraźne i łatwe do zrozumienia.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Odwrócenie Warunku - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy warunek, który byłby łatwiejszy do zrozumienia, jeśli byś odwrócił jego znaczenie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Dzielenie dwoch liczb

Dzielenie dwoch liczb
Kategoria: Skrypty > C++


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors