Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Obliczanie wieku na podstawie daty urodzenia w SQL

Omówienie, wyjaśnienie oraz kiedy używać dostępnych parametrów do synchronizacji dźwięków w filmie Flasha.
Kategoria: Skrypty > SQL


Synchonizacja dźwięku z animacją - dostępne parametry [FLASH 8]

Rozmiar bufora dźwięku, podawany w sekundach.
Kategoria: Flash > Artykuły


_soundbuftime [AS 2]

Obliczanie wieku z bazy danych w jednym poleceniu SQL dla wszystkich rekordów, wynik przypisuje do tymczasowej nowej tabeli.
Kategoria: Flash > ActionScript


Style CSS cue-after

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue-before

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące style: cue-after, cue-before. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie. Można podać dwa dźwięki lub tylko jeden (wtedy oba przyjmą tą samą wartość).
Kategoria: Style CSS >


loadSound() [AS 2]

Wczytuje do obiektu Sound osobne źródło dźwięku MP3 (na ogół plik MP3).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound stop() [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku, powiązanego z obiektem Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


setPan() [AS 2]

Zmienia położenie dźwięku na panoramie stereo.
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS elevation

Styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w pionie.
Kategoria: Style CSS >


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors