Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyrażenia regularne na przykładach prosto i przejrzyście

Przeszukuje ciąg znaków wyszukując danego wyrażenia.
Kategoria: Kursy > PHP


strspn()

Sposób wyszukiwania wyrażenia w stringu.
Kategoria: Funkcje > PHP


preg_match

preg_match ? wykonuje pasujące wyrażenia regularne
Kategoria: Funkcje > PHP


array preg_split

dzieli podany łańcuch znaków poprzez wyrażenia regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


ereg

Wyszukuje ciąg pasujący do wyrażenia regularnego podanego we wzorcu ($pattern) w wrażliwy sposób
Kategoria: Funkcje > PHP


sql_regcase

Tworzy wyrażenia regularne dla dopasowania wielkość liter
Kategoria: Funkcje > PHP


fnmatch()

Sprawdza wystąpienie wyrażenia regularnego w podanym ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strripos()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.
Kategoria: Funkcje > PHP


gotoAndPlay()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i zatrzymuje odtwatrzanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndStop()

Kurs przedstawia wyrażenia regularne w PHP wyjaśnione na przykładach prostych i czytelnych.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors