Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak złamać , rozszyfrować hasło zakodowane MD5 lub SHA1

Ta funkcja dekoduje dane , przy założeniu że są zakodowane w UTF-8, do ISO-8859-1.
Kategoria: Artykuły > Bezpieczeństwo


string utf8_decode

Ta funkcja koduje dane do UTF-8, po czym zwraca je zakodowane. UTF-8 jest standardowym mechanizmem używanym przez Unicode do kodowania wartości rozszerzonych znaków w ciąg bajtów
Kategoria: Funkcje > PHP


base64_decode

Dekoduje dane zakodowane algorytmem MIME base64
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


http_build_query

Generuje odpowiedź x-www-form-urlencoded zakodowanego żądania form-data
Kategoria: Funkcje > PHP


urldecode

Funkcja formatuje podany w parametrze argument na postać URL-zakodowanego formatu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Konwersja znaków urlencode na polskie znaki

Generuje zakodowane zapytanie URL z dostarczonej tablicy asocjacyjnej
Kategoria: Skrypty > PHP


bzcompress

Dekoduje łańcuchy zakodowane metodą kodowania URL'i
Kategoria: Funkcje > PHP


string utf8_encode

Funkcja pobiera znaki przesłane np. poprzez ajax które zostały zakodowane poprzez urlencode i przetwarza je z powrotem na normalne polskie znaki które możemy spokojnie dodać do bazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_request_body_encode

Artykuł wyjaśnia na czym polega łamanie haseł metodą brute force oraz jak się przednią zabezpieczyć.
Kategoria: Funkcje > PHP


escape() [AS 2]

Kompresuje dany ciąg i zwraca go jako dane zakodowane w bzip2 Zwraca skompresowany ciąg lub numer błędu jeśli taki wystąpi
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors