Loading:


MovieClip getURL [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

getURL(url:String, [okno:String], [metoda:String]) : Void

 

Wczytuje stronę internetową określona przez URL do określonego okna.

 

Jest to funkcja, która wywołuje adresy zewnętrzne URL, dla których można dopisać okno otwierania np _blank, _self, _parent oraz metody przesyłania zmiennych POST lub GET. Można również dodać link email np "mailto:info@funkcje.net".

 

We flashu 8 funkcja ta może przyjmować oraz wykonywać zawarty kod JavaScript.

 

Strony internetowe hostujące zawartość pliku Flash musi posiadać ustawiony parametr allowScriptAccess, aby pozwolić lub zabronić skryptowania dla Flash Player'a od kodu HTML.Napisz Artyku³

Listing

//przykład wysłania danych do pliku w nowym oknie, metodą GET
getURL("plik.php", "_blank", "GET");

//dodawanie kodu JS do getURL
getURL("javascript:alert('informacja')");

//dodanie zmiennych przez tablice GET do pliku "plik.cfm"
this.createEmptyMovieClip("loader_mc", this.getNextHighestDepth());
loader_mc.login = "some user input";
loader_mc.haslo = "random string";
loader_mc.getURL("http://www.funkcje.net/plik.cfm", "_blank", "GET");
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors