Loading:


Phar::uncompressAllFiles()

Dekompresuje wszystkie pliki w bieżącym Phar archiwum.

 

Informacja: Ta metoda została usunięta z phar rozszerzenia w wersji 2.0.0. Alternatywne implementacje są dostępne za pomocą Phar: compressed (), phar: decompressed (), phar: compressFiles () i Phar: decompressFiles ().

     Informacja: Ta metoda wymaga Ustawienia w php.ini Wartości phar.readonly na 0 aby działała z obiektami PHAR. W przeciwnym przypadku, klasa PharException zwróci wyjątek.

 

Jeśli wszystkie pliki są już skompresowane przy użyciu gzip kompresji, zlib rozszerzenie musi być włączone w celu dekompresji plików oraz wszelkie pliki skompresowane za pomocą bzip2 kompresji, wymagają rozszerzenia do dekompresji plików. Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcjonalności, która modyfikuje zawartość do phar, w phar.readonly INI zmiennej musi być wyłączony w celu odniesienia sukcesu.


Błędy / WYJĄTKI

Rzuca BadMethodCallException jeśli phar.readonly INI zmienna jest, w bzip2 rozszerzenie nie jest włączone, a wszystkie pliki są kompresowane za pomocą kompresji bzip2, czy wszystkie pliki są kompresowane za pomocą kompresji gzip zlib i rozszerzenie nie jest włączona.

 

Kompatybilność: PECL phar:1.0.0-1.2.1.Napisz Artyku³

Listing

<?php
try {
    $p = new Phar('/path/to/my.phar', 0, 'my.phar');
    $p['myfile.txt'] = 'hi';
    $p['myfile2.txt'] = 'hi';
    $p->compressAllFilesGZ();
    foreach ($p as $file) {
        var_dump($file->getFileName());
        var_dump($file->isCompressed());
        var_dump($file->isCompressedBZIP2());
        var_dump($file->isCompressedGZ());
    }
    $p->uncompressAllFiles();
    foreach ($p as $file) {
        var_dump($file->getFileName());
        var_dump($file->isCompressed());
        var_dump($file->isCompressedBZIP2());
        var_dump($file->isCompressedGZ());
    }
} catch (Exception $e) {
    echo 'Operacja zapisu nie powiodła się na my.phar: ', $e;
}
?>

//zwróci:

string(10) "myfile.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)
string(11) "myfile2.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)
string(10) "myfile.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors