Loading:


Klasa ColorMatrixFilter [AS 2]

Klasa: ColorMatrixFilter

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

Klasa ColorMatrixFilter pozwala ci nałożyć transformację matrix 4 x 5 na kolory RGB oraz Alpha wartości dla każdego pikselu na wejściowym obrazie do wyprodukowanie rezultatu z nowym zbiorem RGB kolorów oraz Alpha wartościami. Pozwala to na zmiane nasycenia, odcieni rotacji, luminancji do przezroczystości oraz innych efektów. Możesz używać tego filtru dla bitmap oraz instancji klipów filmowych.

 

Użycie filtrów zależy od obiektu na który nakładasz filtr:

 • Aby zastosować filtry dla klipów filmowych podczas środowiska uruchomionego programu, użyj właściwości filters . Tą właściwość możesz w każdej chwili usunąć po przez czyszczenie właściwości filters.
 • Aby zastosować filtry dla obiektów BitmapData, użyj BitmapData.applyFilter() metody.

 

Dostępne właściwości dla klasy ColorMatrixFilter

Nazwa

Opis

matrix : Array

Tablica 20 elementowa dla koloru transformacji 4x5.

 

Dostępne metody dla klasy ColorMatrixFilter

Nazwa

Opis

clone() : ColorMatrixFilter

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.BitmapFilter;
import flash.filters.ColorMatrixFilter;

var obraz:MovieClip = this.attachMovie("LinkDoObrazu", "TwójObraz", this.getNextHighestDepth());
obraz.cacheAsBitmap = true;

var listener:Object = new Object();
listener.image = image;
listener.onMouseMove = function() {
    var xProcent:Number = 1 - (_xmouse/Stage.width);
    var yProcent:Number = 1 - (_ymouse/Stage.height);
    var matrix:Array = new Array();
    matrix = matrix.concat([yProcent, 0, 0, 0, 0]); // czerwony
    matrix = matrix.concat([0, xProcent, 0, 0, 0]); // zielony
    matrix = matrix.concat([0, 0, xProcent, 0, 0]); // niebieski
    matrix = matrix.concat([0, 0, 0, 1, 0]); // przezroczystość

    var filtr:BitmapFilter = new ColorMatrixFilter(matrix);
    obraz.filters = new Array(filtr);
}

Mouse.addListener(listener);
listener.onMouseMove();
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors