Loading:


ColorTransform alphaMultiplier [AS 2]

Klasa: ColorTransform

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

 

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału alpha.

 

Jeśli ustawiłeś kanał Alpha klipu filmowego bezpośrednio po przez MovieClip._alpha , wtedy nadpisana zostaje właściwość alphaMultiplier tego klipu filmowego obiektu ColorTransform.Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.ColorTransform;
import flash.geom.Transform;

var kolorTrans:ColorTransform = new ColorTransform();
trace(kolorTrans.alphaMultiplier); // 1

kolorTrans.alphaMultiplier = 0.5;
trace(kolorTrans.alphaMultiplier); // 0.5

var klip:MovieClip = createRectangle(20, 80, 0x000000);
var trans:Transform = new Transform(klip);
trans.colorTransform = kolorTrans;

function stworzProstokat(szerokosc:Number, wysokosc:Number, kolor:Number, scope:MovieClip):MovieClip {
    scope = (scope == undefined) ? this : scope;
    var glebokosc:Number = scope.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = scope.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(kolor);
    mc.lineTo(0, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors