Loading:


ColorTransform concat [AS 2]

Klasa: ColorTransform

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

Dokłada drugi dodatkowy kolor transformacji do klipu filmowego.Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.ColorTransform;
import flash.geom.Transform;

var colorTrans_1:ColorTransform = new ColorTransform(1, 1, 1, 1, 255, 0, 0, 0);
trace(colorTrans_1);
// (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=1, redOffset=255, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)

var colorTrans_2:ColorTransform = new ColorTransform(1, 1, 1, 0.5, 0, 0, 0, 0);
trace(colorTrans_2);
// (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=0.5, redOffset=0, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)

colorTrans_1.concat(colorTrans_2);
trace(colorTrans_1);
// (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=0.5, redOffset=255, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)

var rect:MovieClip = stworzProstokat(20, 80, 0x000000);
var trans:Transform = new Transform(rect);
trans.colorTransform = colorTrans_1;


function stworzProstokat(szerokosc:Number, wysokosc:Number, kolor:Number, scope:MovieClip):MovieClip {
    scope = (scope == undefined) ? this : scope;
    var glebokosc:Number = scope.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = scope.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(kolor);
    mc.lineTo(0, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors