Loading:


LoadVars send [AS 2]

Klasa: LoadVars

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

send(url:String, cel:String, [metoda:String]) : Boolean

 

Wysyła zmienne na moj_lv obiekt na określony adres URL.

 

Wszystkei zmienne na moj_lv są łączone w jeden ciąg znaków w formacie domyslnym: application/x-www-form-urlencoded , oraz ciag zostaje wysłany na podany adres URL przy użyciu metody POST lub GET. Jest to taki sam foramt jak w loadVariables().

 

Parametry

 

url:String - Ciąg znaków - ścieżka URL do pliku gdzie mają zostac wysłane zmienne.

 

cel:String - Określa dla przeglądarki w jaki sposób zostanie wywołana dana strona:

 • "_self" określa aktualną klatke oraz okno.
 • "_blank" określna nowe okno.
 • "_parent" określa rodzica aktualnej klatki.
 • "_top" określa najwyższy poziom klatki aktualnego okna.

 

metoda:String [opcjonaly] - Metoda przesyłania danych: GET lub POST przez protokól HTTP. Domyslnie jest POST.Napisz Artyku³

Listing

var moj_lv:LoadVars = new LoadVars();
moj_lv.playerName = nazwaGracza_txt.text;
moj_lv.playerScore = wynikiGracza_txt.text;
moj_lv.send("plik.cfm", "_blank", "POST");
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors