Loading:


bool import_request_variables
bool import_request_variables ( string $types [, string $prefix ] )


Importuje zmienne GET / POST / Cookie  w zasięgu globalnym. Jest to przydatne, jeśli wyłączymy register_globals, ale jeśli chcemy zobaczyć jakieś zmienne w zasięgu globalnym.


Jeśli interesuje Cię importowanie innych zmiennych w zasięgu globalnym, jako zmiennych serwera, należy rozważyć użycie funkcji extract().


Parametry

 

types

Using the types parameter, you can specify which request variables to import. You can use 'G', 'P' and 'C' characters respectively for GET, POST and Cookie. These characters are not case sensitive, so you can also use any combination of 'g', 'p' and 'c'. POST includes the POST uploaded file information.

Użyje typów paramertów, możesz określić które żadanie zmiennych zaimportować.

Korzystanie z typów parametrów, możesz określić które żadanie zmiennych zaimportować. Możesz użyć "G", "P" i "C" odpowiednio do znaków Get, Post i Cookie.
Znaki te nie uwzględniają wielkości liter, więc możesz również użyć dowolnej kombinacji "g", "p" i "c".


prefix

Variable name prefix, prepended before all variable's name imported into the global scope. So if you have a GET value named "userid", and provide a prefix "pref_", then you'll get a global variable named $pref_userid.

Prefix nazwy zmiennej , przed wszystkimi nazwami zmiennych importowanych do zasięgu globalnego. Więc jeżli masz GET i wartość o nazwie "userid" i zapewniony prefix "pref_", otrzymujesz zmienną globalną o nazwie $pref_userid.Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 import_request_variables() example

<?php
// To będzie importowac zmienne GET i POST
// z prefixem  "rvar_"
import_request_variables("gp", "rvar_");

echo $rvar_foo;
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors