Loading:


MovieClip curveTo [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 3+

 

Konstruktor

 

curveTo(kontrolaX:Number, kontrolaY:Number, kotwicaX:Number, kotwicaY:Number) : Void

 

Opis

 

Rysuje krzywą, używając aktualnego stylu linii z aktualnej rysującej pozycji (kotwicaX, kotwicaY) używając punktu kontrolnego który określony jest przez: kontrolaX i kontrolaY.

 

Jeśli klip filmowy, który rysujesz posiada treści, które zostały utworzone przez we Flashu, wtedy rysowanie za pomocą curveTo() jest pod każdą z tych grafik. Jeśli wywołasz curveTo() metodę przed jakimkolwiek wywołaniem moveTo(), wtedy pozycja rysowania jest domyślna (0,0). Jeśli jakiegokolwiek parametru brakuje w metodzie, wtedy nie następuje żadne rysowanie.

 

Parametry

 

kontrolaX:Number - Liczba określająca poziome położenie punktu kontrolnego relatywnego do rejestrującego punktu w rodzicu klipu filmowym.

 

kontrolaY:Number - Liczba określająca pionowe położenie punktu kontrolnego relatywnego do rejestrującego punktu w rodzicu klipu filmowym.

 

kotwicaX:Number - Liczba określająca poziome położenie następnego punktu kotwicy relatywnego do rejestrującego punktu w rodzicu klipu filmowym.

 

kotwicaY:Number - Liczba określająca poziome położenie następnego punktu kotwicy relatywnego do rejestrującego punktu w rodzicu klipu filmowym.

 

Zdjęcia pomocniczeNapisz Artyku³

Listing

//#Przykład 1 - wykorzystujący klip filmowy "kolo_mc"

this.createEmptyMovieClip("kolo_mc", 1);
with (kolo_mc) {
    lineStyle(0, 0x0000FF, 100);
    beginFill(0xFF0000);
    moveTo(0, 100);
    curveTo(0,200,100,200);
    curveTo(200,200,200,100);
    curveTo(200,0,100,0);
    curveTo(0,0,0,100);
    endFill();
}

//# Przykład 2 - przykład używa metoda curveTo() oraz klasę Math aby stworzyć koło:

this.createEmptyMovieClip("kolo2_mc", 2);
circle2_mc.lineStyle(0, 0x000000);
drawCircle(kolo2_mc, 100, 100, 100);
function drawCircle(mc:MovieClip, x:Number, y:Number, r:Number):Void {
    mc.moveTo(x+r, y);
    mc.curveTo(r+x, Math.tan(Math.PI/8)*r+y, Math.sin(Math.PI/4)*r+x,
Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(Math.tan(Math.PI/8)*r+x, r+y, x, r+y);
    mc.curveTo(-Math.tan(Math.PI/8)*r+x, r+y, -Math.sin(Math.PI/4)*r+x,
Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(-r+x, Math.tan(Math.PI/8)*r+y, -r+x, y);
    mc.curveTo(-r+x, -Math.tan(Math.PI/8)*r+y, -Math.sin(Math.PI/4)*r+x,
-Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(-Math.tan(Math.PI/8)*r+x, -r+y, x, -r+y);
    mc.curveTo(Math.tan(Math.PI/8)*r+x, -r+y, Math.sin(Math.PI/4)*r+x,
-Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(r+x, -Math.tan(Math.PI/8)*r+y, r+x, y);
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors