Loading:


Napis pływający w lewo

Skrypt tworzy Aplet Java wyświetlający tekst płynący w lewo.

Aby stworzyć Aplet Java tworzymy najpierw kod Java w pliku plik.class a następnie tworzymy odwołanie do niego w HTML poprzez znacznik <aplet></aplet>Napisz Artyku³

Listing


//Kod HTML
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET
        code      = "kodJava.class"
        text      = "Przykładowy tekst..."
        fontsize  = "30"
        speedstep = "1"
        width     = "640"
        height    = "100">
</APPLET>
<BODY>
</HTML>


//Kod pliku kodJava.class

import java.awt.*;
import java.applet.*;

public
class FlowString extends Applet implements Runnable
{
  int x, y, speedStep;
  int appWidth, appHeight;
  int strWidth, strHeight;
  String napis;
  Font fontTimesRoman;
  Image img;
  Graphics gDC, mDC;
  boolean stopped = false;
  public void init()
  {
    if((napis = getParameter("text")) == null)
      napis = "Brak parametru text!";

    String strFontSize;
    int fontSize;
    if((strFontSize = getParameter("fontsize")) == null)
      strFontSize = "36";

    try{
        fontSize = Integer.parseInt(strFontSize);
    }
    catch(Exception e){
      fontSize = 36;
    }

    String strSpeedStep;
    if((strSpeedStep = getParameter("speedstep")) == null)
      strSpeedStep = "1";

    try{
        speedStep = Math.abs(Integer.parseInt(strSpeedStep));
    }
    catch(Exception e){
      speedStep = 1;
    }

    appWidth = getWidth();
    appHeight = getHeight();

    fontTimesRoman = new Font ("TimesRoman", Font.BOLD, fontSize);
    img = createImage(appWidth, appHeight);
    mDC = img.getGraphics();
    gDC = getGraphics();

    gDC.setFont(fontTimesRoman);
    FontMetrics fm = gDC.getFontMetrics();
    strHeight = fm.getHeight();
    strWidth = fm.stringWidth(napis);

    x = appWidth;
    y = (int)((appHeight + strHeight) / 2);
  }
  public void start()
  {
    Thread thread = new Thread (this);
    thread.start();
  }
  public void stop()
  {
    stopped = true;
  }
  public void run()
  {
    while (!stopped){
      if (x < -strWidth){
        x = appWidth;
      }
      try{
        Thread.sleep(1);
      }
      catch (InterruptedException e){
      }
      x -= speedStep;
      mDC.setColor(Color.WHITE);
      mDC.fillRect(0, 0, appWidth, appHeight);
      mDC.setColor (Color.blue);
      mDC.setFont (fontTimesRoman);
      mDC.drawString (napis, x, y);
      gDC.drawImage (img, 0, 0, this);
    }
  }
}

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors