Loading:


Księga gości

Skrypt tworzy księgę gości.

Potrzebne pliki:

- guestbook.txt



Napisz Artyku³

Listing


//Główny szablon księgi gości ########################

<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>Księga gości</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN="CENTER"
   STYLE="background-color:red;color:white;font-weight:bold">
Dodaj wpis:
</P>

<?PHP include("add.inc") ?>

<P ALIGN="CENTER"
   STYLE="background-color:red;color:white;font-weight:bold">
Aktualne wpisy:
</P>

<?PHP include("guestbook.inc") ?>

</BODY>
</HTML>




//Formularz do dodawania wpisów add.inc ###################

<FORM ACTION="http://127.0.0.1/guestbook.php"
      METHOD="POST"
>
<TABLE BORDER="0"
       ALIGN="center"
       STYLE="background-color:yellow;"
>
<TR>
  <TD>Imię:</TD>
  <TD>
    <INPUT TYPE="text" NAME="imie" STYLE="width:150">
  </TD>
  <TD>Nazwisko:</TD>
  <TD>
    <INPUT TYPE="text" NAME="nazwisko" STYLE="width:152">
  </TD>
</TR><TR>
  <TD>Adres email:</TD>
  <TD COLSPAN="3">
    <INPUT TYPE="text" NAME="email" STYLE="width:380">
  </TD>
</TR><TR>
  <TD>Wpis:</TD>
  <TD COLSPAN="3">
    <TEXTAREA NAME="contents" rows="5" cols="45" STYLE="width:380">
    </TEXTAREA>
  </TD>
</TR><TR>
  <TD COLSPAN="4" ALIGN="center">
    <INPUT TYPE="submit" VALUE="Dodaj">
  </TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>



//Skrypt zarządzający wpisami guestbook.inc #################

<?PHP

function readGuestBook()
{
  $contents = "";
  if(($fp = fopen("guestbook.txt", "r")) === false)
    return false;
  while(!feof($fp)){
    $contents .= fgets($fp) . "<BR>";
  }
  fclose($fp);
  return $contents;
}

function addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents)
{
  if(($fp = @fopen("guestbook.txt", "r")) === false)
    return false;
  $tempC = fread($fp, filesize("guestbook.txt"));
  fclose($fp);
  $fp = fopen("guestbook.txt", "w");
  fputs($fp, $imie."\r\n");
  fputs($fp, $nazwisko."\r\n");
  fputs($fp, $email."\r\n");
  fputs($fp, $contents."\r\n");
  fputs($fp, "\r\n");
  fputs($fp, $tempC);
  fclose($fp);
}

if(isSet($_POST["imie"])){
  $imie = $_POST["imie"];
}
else{
  $imie = "";
}

if(isSet($_POST["nazwisko"])){
  $nazwisko = $_POST["nazwisko"];
}
else{
  $nazwisko = "";
}

if(isSet($_POST["email"])){
  $email = $_POST["email"];
}
else{
  $email = "";
}

if(isSet($_POST["contents"])){
  $contents = $_POST["contents"];
}
else{
  $contents = "";
}

if($imie == "" && $nazwisko == ""
   && $email == "" && $contents == ""){
  echo(readGuestBook());
}
else{
  addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents);
  echo(readGuestBook());
}
?>
 




Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    








funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors