Loading:


Sound getVolume [AS 2]

Klasa: Sound

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Zwraca poziom głośności dźwięku, jako liczbę od 0 do 100, gdzie 0 do wyciszenie, a 100 to pełny głos.

 

Domyślna wartość to 100.Napisz Artyku³

Listing

var moj_sound:Sound = new Sound();
moj_sound.loadSound("muzyka3.mp3", true);

this.createEmptyMovieClip("knob_mc", this.getNextHighestDepth());

knob_mc.left = knob_mc._x;
knob_mc.right = knob_mc.left+100;
knob_mc.top = knob_mc._y;
knob_mc.bottom = knob_mc._y;

knob_mc._x = moj_sound.getVolume();

with (knob_mc) {
    lineStyle(0, 0x000000);
    beginFill(0xCCCCCC);
    moveTo(0, 0);
    lineTo(4, 0);
    lineTo(4, 18);
    lineTo(0, 18);
    lineTo(0, 0);
    endFill();
}

knob_mc.createTextField("volume_txt", knob_mc.getNextHighestDepth(), knob_mc._width+4, 0, 30, 22);
knob_mc.volume_txt.text = moj_sound.getVolume();

knob_mc.onPress = function() {
    this.startDrag(false, this.left, this.top, this.right, this.bottom);
    this.isDragging = true;
};
knob_mc.onMouseMove = function() {
    if (this.isDragging) {
    this.volume_txt.text = this._x;
    }
}
knob_mc.onRelease = function() {
    this.stopDrag();
    this.isDragging = false;
    moj_sound.setVolume(this._x);
   
};
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors