Loading:


PHP Powiązanie nazwy użytkownika z adresem IP

Skrypt PHP powiązuje nazwę użytkownika z adresem IPNapisz Artyku³

Listing


//Formularz logowanie login.html

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE>Logowanie</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H2>Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:</H2>
<FORM NAME = "formularz1"
      ACTION = "login.php"
      METHOD = "POST"
>
<TABLE border="1"><TR>
<TD bordercolor="#FFFFFF">Użytkownik:</TD>
<TD bordercolor="#FFFFFF">
  <INPUT TYPE="text" NAME="user">
</TD>
</TR><TR>
<TD bordercolor="#FFFFFF">Hasło:</TD>
<TD bordercolor="#FFFFFF">
  <INPUT TYPE="password" NAME="haslo">
</TD>
</TR><TR>
<TD COLSPAN="2"
    ALIGN="center"
    BORDERCOLOR="#FFFFFF"
>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Wejdź">
</TD>
</TR></TABLE>
</FORM>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>


//Skrypt PHP powiązujący nazwę użytkownika z adresem IP

<?PHP

function checkPass($user, $pass, $ip)
{
  if(!$fd = @fopen("passwords.txt", "r")) return false;
  while(!feof ($fd)){
    $line = trim(fgets($fd));
    if(($pos1 = strpos($line, ":"))===false) continue;

    $tempUser = substr($line, 0, $pos1);
    if($tempUser != $user) continue;

    if(($pos2 = strpos($line, ":", $pos1 + 1))===false) continue;
    $tempPass = substr($line, $pos1 + 1, $pos2 - $pos1 - 1);

    if($tempPass != $pass) continue;

    $tempIP = substr($line, $pos2 + 1, strlen($line) - $pos2);
    if($tempIP != $ip){
      fclose($fd);
      return false;
    }
    else
      return true;
  }
  fclose($fd);
  return false;
}

if(!isSet($_POST["haslo"]) || !isSet($_POST["user"])){
  include('error.html');
}
else{
  if(checkPass($_POST["user"], $_POST["haslo"], $_SERVER['REMOTE_ADDR']))
    include('index.html');
  else{
    include('error.html');
  }
}
?>


//zawartość pliku passwords.txt

user1:pass1:127.0.0.1
user2:pass2:127.0.0.1
user3:pass3:127.0.0.1
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors