Loading:


XML xmlDecl [AS 2]

Klasa: XML

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.

 

Po tym, gdy dokument XML jest przetworzony do obiektu XML, ta właściwośc jest ustawiana na tekst dokumentu deklaracji XML. Ta właściwośc jest ustawiana, przy użyciu ciagu znaków reprezentującego deklaracje XML, nie węzła obiektu XML. Jeśli brakuje deklaracji XML, wtedy przetwarzanie XML zwraca błąd oraz właściwość ustawiana jest na undefined. Metoda XML.toString() zwraca zawartośc właściowści XML.xmlDecl przed każdym innym tekstem w obikcie XML. Jeśli właściwość zawiera typ undefined, wtedy brak deklaracji jest wyświetlana.Napisz Artyku³

Listing

var moj_fmt:TextFormat = new TextFormat();
moj_fmt.font = "_typewriter";
moj_fmt.size = 12;
moj_fmt.leftMargin = 10;

this.createTextField("moj_txt", this.getNextHighestDepth(), 0, 0, Stage.width, Stage.height);
moj_txt.border = true;
moj_txt.multiline = true;
moj_txt.wordWrap = true;
moj_txt.setNewTextFormat(moj_fmt);

var moj_xml:XML = new XML();
moj_xml.ignoreWhite = true;
moj_xml.onLoad = function(sukces:Boolean) {
    var endTime:Number = getTimer();
    var elapsedTime:Number = endTime-startTime;
    if (sukces) {
        moj_txt.text = "xmlDecl:"+newline+moj_xml.xmlDecl+newline+newline;
        moj_txt.text += "contentType:"+newline+moj_xml.contentType+newline+newline;
        moj_txt.text += "docTypeDecl:"+newline+moj_xml.docTypeDecl+newline+newline;
        moj_txt.text += "packet:"+newline+moj_xml.toString()+newline+newline;
    } else {
        moj_txt.text = "Nie udało sie wczytać XML."+newline+newline;
    }
    moj_txt.text += "załadowano w: "+elapsedTime+" ms.";
};
moj_xml.load("http://www.funkcje.net/crossdomain.xml");
var startTime:Number = getTimer();
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors