Loading:


Reklama Flash - rozwijający się baner po najechaniu na stronie [AS + JS]

Skrypt wyświetla najpierw miniaturkę filmu flash potem się rozwija w odpowiednim kierunku.

Opis zmiennych:

mw - minimalna szerokość

 

mh - minimalna wysokość

 

ww - maksymalna szerokość

 

hh - maksymalna wysokość

 

targetURL - adres do przekierowania po kliknięciu


miogif - alternatywny obrazek

 

Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni oraz przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym)
z poniższym dowiązaniem dla przycisku:

on (rollOver)
{
    getURL(_root.doexpand,"_self");
}

on (rollOut)
{
       getURL(_root.dolittle,"_self");
}Napisz Artyku³

Listing

<!-- expand new  -->
<script language="JavaScript">
<!--
var mw = 750;
var mh = 100;
var ww = 750;
var hh = 300;
var psmtype ='down';         // w ktora strone ma sie rozwijać left, right, down

var targetURL = "http://www.adnet.pl";
var redirect = "";


var bioflash = "http://dc1.sabela.pl/files/kod/examples/expandbilboard.swf";
var miogif = "http://dc.sabela.pl/files/Canal_ZigZap/expandskyscraper_160x600_v1.gif";


var plugin = false;
var d589 = document;
var fappVer = parseFloat(navigator.appVersion);
var targetie = (navigator.userAgent.indexOf("Windows 95")>=0 || navigator.userAgent.indexOf("Windows 98")>=0 || navigator.userAgent.indexOf("Windows NT")>=0)&&(navigator.userAgent.indexOf('Opera')==-1)&&(navigator.appName != 'Netscape')&&(navigator.userAgent.indexOf('MSIE') > -1)&&(fappVer >=4);

if (targetie){
        d589.write('<SCRIPT LANGUAGE=VBScript\> \n');
        d589.write('on error resume next \n');
        d589.write('plugin = ( IsObject(CreateObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.4")))\n');
        d589.write('<\/SCRIPT\> \n');
        if (plugin){

                d589.write('<table width="'+mw+'" height="'+mh+'" cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td><div id="mio" style="visibility :hidden;">');
                d589.write('<img src="http://dc.sabela.pl/files/ps_test/1x1.gif" width="'+mw+'" height="'+mh+'" border=0>');
                d589.write('</div></td></table>');

                d589.write('<div id="bio" style="position : absolute; left : 0; top : 0; width : '+ww+'; height : '+hh+'; visibility :hidden; z-index:100">');
                d589.write('<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" ID=bioflash WIDTH='+ww+' HEIGHT='+hh+'><PARAM NAME=movie VALUE="'+bioflash+'?dolittle=javascript:dolittle2()&doexpand=javascript:doexpand2()&clickTag='+redirect+escape(targetURL)+'"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> </OBJECT>');
                d589.write('</div>');

                function SetLayerVis(spritename,state){
                 d589.all[spritename].style.visibility=state;
                }
                function SetLayerPos(spritename,left,top){
                 d589.all[spritename].style.top=top;
                 d589.all[spritename].style.left=left;
                }

                function SetLayerRight(spritename)
                {
                var Lleft;
                var Ltop;
                Lleft = slx('mio');
                if ( psmtype=='left')
                Lleft+=- ww + mw ;
                Ltop = sly('mio') ;
                SetLayerPos(spritename,Lleft,Ltop);
                }


                function slx(objname){
                 var obj = d589.all(objname);
                 var tmp = 0;
                 while (obj.offsetParent != null) {
                 if (obj.style.position=='absolute')
                        break;
                  tmp += obj.offsetLeft;
                  obj = obj.offsetParent;
                  if (obj.tagName == 'BODY') break;
                  } return tmp;
                }
       
                function sly(objname){
                 var obj = d589.all(objname);
                 var tmp = 0;
                 while (obj.offsetParent != null) {
                if (obj.style.position=='absolute')
                        break;
                  tmp += obj.offsetTop;
                  obj = obj.offsetParent;
               
                  if (obj.tagName == 'BODY') break;
                  } return tmp;
                }


                function dolittle2()
                {
                if (psmtype=='left')
                        document.all['bio'].style.clip = "rect(0,"+ww+","+mh+","+(ww-mw)+")";   
                else
                        document.all['bio'].style.clip = "rect(0,"+mw+","+mh+",0)";            
                }
                function doexpand2()
                {
                document.all['bio'].style.clip = "rect(0,"+ww+","+hh+",0)";            
                }

       
                 dolittle2();
                 setTimeout("SetLayerRight('bio')",900);
                 setTimeout("SetLayerVis('bio','visible');",1000);
                 setInterval("SetLayerRight('bio');",150);

        }

}
else

        {
        d589.write('<a href="'+redirect+targetURL+'" target=_blank><img src="'+miogif+'" border=0 width='+mw+' height='+mh+'></a>');
        }

//-->
</script>

 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors