Loading:


Wczytywanie pliku XML do ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak dzięki E4X (ECMAScript for XML) AS3 jest w stanie załadować plik XML oraz wyświetlić jego zawartość. (należy stworzyć plik, xml, oraz Wczytywanie_XML.as, potem Wczytywanie_XML.SWF oraz dac jemu klase dokumentu o nazwie: Wczytywanie_XML )

 

Kod dla pliku "plik.xml":

 

<wszystkie>
<ksiazka>
<tytul>Moja ksiazka</tytul>
<cena waluta="PLN">20</cena>
</ksiazka>

<ksiazka>
<tytul>Moja ksiazka numer 2</tytul>
<cena waluta="USD">99</cena>
</ksiazka>
</wszystkie>

 

Kod dla pliku Wczytywanie_XML.as:

 

package {
        import flash.display.*;
        import flash.events.*;
        import flash.net.*;
       
        public class Wczytywanie_XML extends Sprite {
               
                private var zawartosc:XML;
                private var urlLoader:URLLoader;
               
                public function Wczytywanie_XML() {
                       
                        var urlRequest:URLRequest = new URLRequest("plik.xml");
                        urlLoader = new URLLoader();
                        urlLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, zaladowano);
                        urlLoader.load(urlRequest);
                }
               
                private function zaladowano(e:Event) {
                       
                        zawartosc = new XML(urlLoader.data);
                        trace ("=========== WERSJA 1 ==========");
                        trace (zawartosc.toXMLString());
                        trace ("=========== WERSJA 2 ==========");
                        trace (zawartosc.ksiazka.tytul[0]);
                        trace (zawartosc.ksiazka.cena[0]+" - " +zawartosc.ksiazka.cena..@waluta[0]);
                        trace (zawartosc.ksiazka.tytul[1]);
                        trace (zawartosc.ksiazka.cena[1]+" - " +zawartosc.ksiazka.cena..@waluta[1]);
                        trace ("========= Funkcje.net ==========");
                }
        }
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors