Loading:


MovieClip loadMovie [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 3+

 

Konstruktor

 

loadMovie(url:String, [metoda:String]) : Void

 

Opis

 

Wczytuje plik SWF, JPEG, GIF, lub PNG do klipu filmowego w odtwarzaczu Flash Player podczas grania pliku SWF.Wspomagane są nie animowane pliki GIF, PNG oraz JPEG, które są dodane w Flash Player 8. Jeśli ładujesz animowany plik GIF wtedy tylko pierwsza klatka tego obrazu jest wyświetlana.

 

Wskazówka: Aby monitorować proces ściągania, użyj metody the MovieClipLoader.loadClip(). 

 

Bez metody loadMovie(), Flash Player wyświetla pojedynczy plik SWF ora zpóźniej go zamyka. Metoda loadMovie() pozwala ci na wyświetlenie kilku plików SWF bez wczytywania innego dokumentu HTML.

 

Plik SWF lub obraz załadowany do klipu filmowego dziedziczy położenie, obrót oraz skalę danego klipu.

 

Kiedy wywołujesz metodę loadMovie(), ustaw właściwość MovieClip._lockroot na TRUE w ładowanym filmie. Jeśli tego nie zrobisz wtedy, każda referencja do _root w pliku władowanym będzie sie odnośił do _root aktualnego pliku SWF.

 

mojMovieClip._lockroot = true;

 

Użyj metody MovieClip.unloadMovie(), aby usunąć wczytany plik.

 

Użyj metody MovieClip.loadVariables(), obiekt XM, Flash Remoting, lub Runtime Shared Objects, aby utrzymywać aktywność pliku SWF oraz wczytać nowe dane do nich.

 

Dodawaj zdarzenie dla tej metody po przez onClipEvent() lub on(), oraz później wywołaj loadMovie() na tym klipie filmowy, zdarzenie będzie dostępne po załadowaniu sie filmu.

 

Parametry

 

url:String - Absolutna lub relatywna ścieźka URL do pliku SWF, PNG, JPEG czy GIF.

 

metoda:String [opcjonalny] - Określa metodę HTTP przesyłania lub wczytywania zmiennych. Dostępne wartości to GET lub POST, używaj metody GET to przesylania krótkich oraz kilku zmiennych, natomiast POST dla każdych innych. Tablica GET przesyłana jest w śceiźce do pliku.Napisz Artyku³

Listing

var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc.onRelease = function():Void {
    trace(this.obraz._url); // http://www.w3.org/Icons/w3c_main.png
}
var obraz:MovieClip = mc.createEmptyMovieClip("obraz", mc.getNextHighestDepth());
obraz.loadMovie("http://www.w3.org/Icons/w3c_main.png");
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors