Loading:


Poruszająca się perpektywa w trzech wymiarach 3D [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy las drzew, przez który możemy wjechać, oddalić podwyższyć swój tor lotu, przejść na prawo/lewo.

 

Skrypt reaguje na strzałki oraz spację. 

 

Wersja On-line:

 

 

 Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA KLASY Perspektywa3D.as

package {
        import flash.display.Sprite;
        import flash.display.StageAlign;
        import flash.display.StageScaleMode;
        import flash.events.Event;
        import flash.events.KeyboardEvent;
        import flash.ui.Keyboard;
       
        [SWF(backgroundColor=0x000000)]
        public class Perspektywa3D extends Sprite
        {
                private var drzewa:Array;
                private var iloscDrzew:uint = 100;
                private var fl:Number = 250;
                private var vpX:Number = stage.stageWidth / 2;
                private var vpY:Number = stage.stageHeight / 2;
                private var floor:Number = 200;
                private var ax:Number = 0;
                private var ay:Number = 0;
                private var az:Number = 0;
                private var vx:Number = 0;
                private var vy:Number = 0;
                private var vz:Number = 0;
                private var grawitacja:Number = 0.3;
                private var trcie:Number = 0.98;
               
                public function Perspektywa3D()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
                        stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
                       
                        drzewa = new Array();
                        for(var i:uint = 0; i < iloscDrzew; i++)
                        {
                                var tree:Tree = new Tree();
                                drzewa.push(tree);
                                tree.xpos = Math.random() * 2000 - 1000;
                                tree.ypos = floor;
                                tree.zpos = Math.random() * 10000;
                                addChild(tree);
                        }
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                        stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, onKeyDown);
                        stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP, onKeyUp);
                }
               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        vx += ax;
                        vy += ay;
                        vz += az;
                        vy -= grawitacja;
                        for(var i:uint = 0; i < iloscDrzew; i++)
                        {
                                var tree:Tree = drzewa[i];
                                move(tree);
                        }
                        vx *= trcie;
                        vy *= trcie;
                        vz *= trcie;
                        sortZ();
                }
               
                private function onKeyDown(event:KeyboardEvent):void
                {
                        switch(event.keyCode)
                        {
                                case Keyboard.UP :
                                az = -1;
                                break;
                               
                                case Keyboard.DOWN :
                                az = 1;
                                break;
                               
                                case Keyboard.LEFT :
                                ax = 1;
                                break;
                               
                                case Keyboard.RIGHT :
                                ax = -1;
                                break;
                               
                                case Keyboard.SPACE :
                                ay = 1;
                                break;
                               
                                default :
                                break;
                        }
                }
               
                private function onKeyUp(event:KeyboardEvent):void
                {
                        switch(event.keyCode)
                        {
                                case Keyboard.UP :
                                case Keyboard.DOWN :
                                az = 0;
                                break;
                               
                                case Keyboard.LEFT :
                                case Keyboard.RIGHT :
                                ax = 0;
                                break;
                               
                                case Keyboard.SPACE :
                                ay = 0;
                                break;
                               
                                default :
                                break;
                        }
                }
               
                private function move(tree:Tree):void
                {
                        tree.xpos += vx;
                        tree.ypos += vy;
                        tree.zpos += vz;
                       
                        if(tree.ypos < floor)
                        {
                                tree.ypos = floor;
                        }
                       
                        if(tree.zpos < -fl)
                        {
                                tree.zpos += 10000;
                        }
                        if(tree.zpos > 10000 - fl)
                        {
                                tree.zpos -= 10000;
                        }
                       
                        var scale:Number = fl / (fl + tree.zpos);
                        tree.scaleX = tree.scaleY = scale;
                        tree.x = vpX + tree.xpos * scale;
                        tree.y = vpY + tree.ypos * scale;
                        tree.alpha = scale;
                }
               
                private function sortZ():void
                {
                        drzewa.sortOn("zpos", Array.DESCENDING | Array.NUMERIC);
                        for(var i:uint = 0; i < iloscDrzew; i++)
                        {
                                var tree:Tree = drzewa[i];
                                setChildIndex(tree, i);
                        }
                }
        }
}

//KOD DLA KLASY Pilka.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                public var radius:Number;
                private var color:uint;
                public var vx:Number = 0;
                public var vy:Number = 0;
                public var mass:Number = 1;
               
                public function Pilka(radius:Number=40, color:uint=0xff0000) {
                        this.radius = radius;
                        this.color = color;
                        init();
                }
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(color);
                        graphics.drawCircle(0, 0, radius);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors