Loading:


Deklarowanie statycznych funkcji oraz zmiennych w klasach - static [AS 2]

Kontroler static stosuje się do deklarowania zmiennych lub funkcji, które mają być zapamiętywane nie w obiektach, ale w klasach tych obiektów.

 

Aby nadać zmiennej wartość statyczną wystraczy dodać słowo static tuż przed nazwą zmiennej lub przed var. Gdy jakaś funkcja zwraca wartości ze statycznych zmiennych należy ją również zadeklarować po przez dodania słowa static tuż przed słowem function. Przykład pod spodem ilustruje nam te zastosowania.

 

Kompatybilność: Flash 6+


Przykład:

//plik Users.as
class Users {
 private static var numInstances:Number = 0;
 function Users() {
 numInstances++;
 }
 static function get instances():Number {
 return numInstances;
 }
}

//główny plik
trace(Users.instances);
var user1:Users = new Users();
trace(Users.instances);
var user2:Users = new Users();
trace(Users.instances);

/*zwróci:
0
1
2
*/


/*dla przykładu jeśli funkcje oraz zmienne nie będą statyczne zostanie zwrócone:
Wywoływana właściwość nie zawiera statycznego atrybutu.
Wywoływana właściwość nie zawiera statycznego atrybutu.
Wywoływana właściwość nie zawiera statycznego atrybutu.
*/


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors