Loading:


Dostępne operatory we Flash - Action Script 2.0, 3.0

Łącznie wszystkich: 63, omówionych: 40

 

Oto lista praktycznych opratorów dla języka ActionScript 2.0 oraz 3.0

Operator Działanie Przykład
+ dodawanie, łączenie var a:String = 3 + 10 + "asdf";
trace(a); // 13asdf
var b:String = "asdf" + 3 + 10;
trace(b); // asdf310
+= przyłanczanie
var x1:String = "Moje imię to ";
x1 += "Gilbert";
trace(x1); // Moje imię to Gilbert
[] dostęp do tablicy, odwoływanie
var tablica_array = ["Barbara", "Adam", "Maria"];
imie = tablica_array[2]; //Maria
= przypisanie var x:String;
x = " hello ";
& konwertuje oraz porównuje liczby binarne
var insert:Number = 13; //1101
var update:Number = 11; //1011
trace(insert & update); // 9 (lub 1001)
//zwróci 9 ponieważ na ostatnim miejscu są jedynki
&= konwertuje oraz porównuje liczby binarne x &= y;
//znaczy to samo co:
x = x & y;
/*..*/ komentarz kodu /* Pierwszy wers komentarzu,
drugi wers komentarzu */
, separator
for (i = 0, j = 0; i < 3 && j < 3; i++, j+=2) {
 trace("i = " + i + ", j = " + j);
}
?: krótsza forma warunku 'jeśli' if
var x:Number = 5;
var y:Number = 10;
var z = (x < 6) ? x: y;
//True (x), Flase (y) - wyjdzie true
-- odejmuje wartość 1 od zmiennej
var x:Number = 3;
var y:Number = --x; //y równa się 2
/ dzielenie liczb
var x:Number = 4;
var y:Number = x/2; //y równa się 2
/= dziele liczby oraz przypisanie x /= y;
//równo się:
x = x / y;
. przypisanie właściwości lub tworzenie ścieżki dostępu this.klip_mc.bar_mc._visible = true;
_root.tekst_txt.text = 'nowy tekst';
== porównuje dwa elemety var x:Number = 5;
var y:String = "5";
trace(x == y); // zwróci: true
> większe od
var x:Number = 5;
var y:String = "6";
trace(x > y); // zwróci: false
>= większe lub równe od
var x:Number = 5;
var y:String = "5";
trace(x >= y); // zwróci: true
++ dodaje 1 do wartości
var x:Number = 3;
var y:Number = ++x; //y równa się 4
!= różne od
var x:Number = 6;
var y:String = "5";
trace(x != y); // zwróci: true
insatnceof sprawdza instancję wartości
"Hello" instanceof String;
//zwróci true
< mniejsce od
var x:Number = 5;
var y:String = "6";
trace(x < y); // zwróci: true
<= mniejsze lub równe od
var x:Number = 5;
var y:String = "5";
trace(x <= y); // zwróci: true
// pojedyncza linia komentarza // jedna linia komentarzu
&&

sprawdza czy obie wartości mają

tą samą wartość logiczną TRUE

true&&true //true
true&&false //false
false&&true //false
false&&false //false
! sprawdza czy wartość jest FALSE
var happy:Boolean = false;
if (!happy) {
 trace("Witaj świecie");
}
|| sprawdza czy chociaż jedna wartość logiczna jest spełniona true&&true //true
true&&false //true
false&&true //true
false&&false //false
% zwraca reszte z dzielenia trace(12%5); // zwróci 2
trace(4.3%2.1); // zwróci 0.099999..
trace(4%4); // zwróci 0
%= krótsza wersja operatora % x %= y;
x = x % y;
* mnożenie trace(2*3); // zwróci: 6
*= krótsza forma operatora * x *= y;
x = x * y;
new stworzenie nowego obiektu klasy tablica = new Array(18);
{} przypisanie właściwości obiektów var person:Object = {imie:"Jan Kowalski", dzieci:["Kamil", "Kazimierz", "Tomasz"]};
()

wyznacza pierwszeństwo w

działaniach na liczbach lub

przekazywanie parametrów

trace((2 + 3)*(4 + 5)); // wyświetli: 45
funkcja(parametr);
=== porównuje ze szegółami var string1:String = "1";
var bool1:Boolean = true;
trace(string1 == bool1); // true
trace(string1 === bool1); // false
!== nie równa się (detalicznie)
var s1:String = "5";
var n:Number = 5;
trace(s1 === b); // false
trace(s1 !== b); // true
" oznacza wartość ciągu var s1:String = "5";
- odejmowanie var a:String = 30 - 10;
trace(a); // zwróci 20
-= krótsza forma odejmowania x -= y ;
//znaczy to samo co:
x = x - y;
: przypisywanie typu zmiennej var user:String = "";
typeof zwraca typ elementu
var user:String = "";
typeof(user); //zwróci String
void deklaracja funkcji moja_funkcja == function(): Void {
//kod
}


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors