Loading:


Ustawienie kursora na wybranym polu input - focus on

Skrypt pokazuje jak ustawić kursor na wybranym polu input.Napisz Artyku³

Listing


<html>
    <head>
        <title>Fokus na pierwszym polu</title>
        <script type="text/javascript" src="formutil.js"></script>
    </head>
    <body onload="FormUtil.focusOnFirst()">
        <form method="post" action="javascript:alert('Formularz zatwierdzony!')">
            <!-- pole ukryte -->

            <input type="hidden" name="hidden1" value="wartość ukryta" />
           
            <!-- pole tekstowe, które powinno stać sie elementem aktywnym -->
            <input type="text" name="textbox1" value="" />
           
            <!-- przycisk zatwierdzenia -->
            <input type="submit" value="Zatwierdź formularz" />
       </form>
    </body>
</html>//Plik formutil.js

var FormUtil = new Object;

FormUtil.focusOnFirst = function () {
    if (document.forms.length > 0) {
        for (var i=0; i < document.forms[0].elements.length; i++) {
            var oField = document.forms[0].elements[i];
            if (oField.type != "hidden") {
                oField.focus();
                return;
            }
        }
    }
};

FormUtil.setTextboxes = function() {
    var colInputs = document.getElementsByTagName("input");
    var colTextAreas = document.getElementsByTagName("textarea");
       
    for (var i=0; i < colInputs.length; i++){
        if (colInputs[i].type == "text" || colInputs [i].type == "password") {
            colInputs[i].onfocus = function () { this.select(); };
        }
    }
       
    for (var i=0; i < colTextAreas.length; i++){
        colTextAreas[i].onfocus = function () { this.select(); };
    }
};

FormUtil.tabForward = function(oTextbox) {

    var oForm = oTextbox.form;

    // sprawdzenie, czy pole tekstowe nie jest ostatnim polem formularza
    if (oForm.elements[oForm.elements.length-1] != oTextbox
        && oTextbox.value.length == oTextbox.maxLength) {
               
        for (var i=0; i < oForm.elements.length; i++) {
            if (oForm.elements[i] == oTextbox) {
                 for(var j=i+1; j < oForm.elements.length; j++) {
                     if (oForm.elements[j].type != "hidden") {
                         oForm.elements[j].focus();
                         return;
                     }
                 }
                 return;
            }
        }
    }
};
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors