Loading:

PHP 7 News & Updates v7.0 - 7.4 - book

Tworzenie skryptów logowania

Tworzenie skryptów logowania

Za pomocą skryptów logowania można definiować zadania wykonywane zawsze podczas logowania się użytkownika na określony komputer. Skrypty mogą wykonywać polecenia systemowe, ustawiać zmienne środowiskowe i wywoływać inne skrypty lub programy wykonywalne. Systemy operacyjne z rodziny Windows Server 2003 obsługują dwa środowiska skryptów: procesor poleceń uruchamia pliki zawierające polecenia wsadowe, a Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Script Host) uruchamia pliki zawierające polecenia w języku VBScript (Microsoft Visual Basic Scripting Edition) lub Jscript. Skrypty logowania można tworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstów. Do zadań wykonywanych przez skrypty logowania należą:

    * mapowanie dysków sieciowych,
    * instalowanie i ustawianie domyślnej drukarki użytkownika,
    * zbieranie informacji o systemie komputera,
    * aktualizowanie sygnatur wirusów,
    * aktualizowanie oprogramowania.

Poniższy przykładowy skrypt logowania zawiera polecenia języka VBScript, które za pomocą interfejsu ADSI (Active Directory Service Interfaces) wykonują trzy typowe zadania uzależnione od członkostwa grup użytkownika:

   1. Mapuje dysk H: do katalogu macierzystego użytkownika, wywołując metodę MapNetworkDrive obiektu Network modelu WSH z właściwością UserName tego obiektu.
   2. Za pomocą obiektu IADsADSystemInfo interfejsu ADSI uzyskuje nazwę wyróżniającą bieżącego użytkownika, która z kolei służy do łączenia się z obiektem odpowiadającym temu użytkownikowi w usłudze Active Directory. Po nawiązaniu połączenia za pomocą atrybutu memberOf użytkownika pobierana jest lista grup, których użytkownik jest członkiem. Wielowartościowa list nazw grup jest złączana w jeden ciąg znaków za pomocą funkcji Join języka VBScript, aby łatwiej było wyszukiwać docelowe nazwy grup.
   3. Jeśli bieżący użytkownik jest członkiem jednej z trzech grup zdefiniowanych na początku skryptu, wówczas skrypt mapuje literę G: na dysk udostępniony grupy i ustawia domyślną drukarkę użytkownika jako drukarkę grupy.

Aby utworzyć przykładowy skrypt logowania

   1. Otwórz program Notatnik.
   2. Skopiuj i wklej albo wpisz poniższy tekst:

      Const ENGINEERING_GROUP     = "cn=engineering" Const FINANCE_GROUP         = "cn=finance" Const HUMAN_RESOURCES_GROUP = "cn=human resources"      Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network") wshNetwork.MapNetworkDrive "h:", "\\FileServer\Users\" & wshNetwork.UserName      Set ADSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") Set CurrentUser = GetObject("LDAP://" & ADSysInfo.UserName) strGroups = LCase(Join(CurrentUser.MemberOf))      If InStr(strGroups, ENGINEERING_GROUP) Then          wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Engineering\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\EngLaser" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\Plotter" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\EngLaser"      ElseIf InStr(strGroups, FINANCE_GROUP) Then          wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Finance\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\FinLaser" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\FinLaser"      ElseIf InStr(strGroups, HUMAN_RESOURCES_GROUP) Then          wshNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\FileServer\Human Resources\" wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer\HrLaser" wshNetWork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer\HrLaser"      End If

   3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
   4. W polu Zapisz w kliknij katalog odpowiadający folderowi udostępnianemu usługi Logowanie do sieci na kontrolerze domeny (zwykle %systemroot%\SYSVOL\Sysvol\NazwaDomeny\Scripts, gdzie NazwaDomeny oznacza w pełni kwalifikowaną nazwę domeny).
   5. W polu Zapisz jako typ kliknij opcję Wszystkie pliki.
   6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku z rozszerzeniem vbs, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pliki zawierające polecenia w języku VBScript są przez Hosta skryptów systemu Windows identyfikowane za pomocą rozszerzenia vbs.

Uwagi

    * Aby otworzyć program Notatnik, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
    * Aby użyć przykładowego skryptu logowania, należy zmienić nazwy grup, litery dysków sieciowych i ścieżki UNC na zgodne z używanym środowiskiem.
    * Aby uruchomić skrypt logowania, należy przypisać go użytkownikowi lub grupie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie skryptu logowania użytkownikowi lub grupie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania skryptów logowania, zobacz Skrypty logowania, „Windows Script” w witrynie firmy Microsoft w sieci Web oraz witrynę zestawów Microsoft Windows Resource Kit w sieci Web.
Informacje o różnicach w działaniu

    * Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.Napisz Artykuł

Listing

niema


Ten wpis posiada swój wątek na forum

Wszystkie pytania prosimy kierować właśnie tam ponieważ komentarze to miejsce na poprawki do kodu lub alternatywne rozwiązania i pytania nie będą publikowane

http://forum.funkcje.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=5773

Dane do logowania na forum są takie same jak na funkcje.netDodano przez: fragmen Ranga: Poziom 3 Punktów: 50
Komentarze użytkowników
  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors