Loading:


PHP różnica czasu między dwiema datami

Skrypt oblicza różnicę czasu między dwiema datami.Napisz Artyku³

Listing


// index.php Skrypt PHP obliczający różnicę daty ###############

<?PHP

function daysDiff($str)
{
  if(isSet($_GET['year1'])) $year1 = $_GET['year1'];
  else $year1 = "";

  if(isSet($_GET['year2'])) $year2 = $_GET['year2'];
  else $year2 = "";

  if(isSet($_GET['month1'])) $month1 = $_GET['month1'];
  else $month1 = "";

  if(isSet($_GET['month2'])) $month2 = $_GET['month2'];
  else $month2 = "";

  if(isSet($_GET['day1'])) $day1 = $_GET['day1'];
  else $day1 = "";

  if(isSet($_GET['day2'])) $day2 = $_GET['day2'];
  else $day2 = "";

  $time1 = mktime(0, 0, 0, $month1, $day1, $year1);
  $time2 = mktime(0, 0, 0, $month2, $day2, $year2);
  $time = $time2 - $time1;
  $count = ceil($time / 86400);
  if($count < 0) $count = -$count;

  $arr1 = array("%y1", "%y2", "%m1", "%m2", "%d1", "%d2", "%c");
  $arr2 = array($year1, $year2, $month1, $month2, $day1, $day2, $count);
  $str = str_replace($arr1, $arr2, $str);

  echo $str;
}
?>
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
</HEAD>
<BODY><H3>
<?PHP
  $str = "Obliczona różnica dni pomiędzy %y1-%m1-%d1, a ";
  $str .= "%y2-%m2-%d2 wynosi %c dni.";
  daysDiff($str);
?>
</H3></BODY>
</HTML>// form.html Formularz HTML do wprowadzenia dat ###############

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</HEAD>
<BODY>
<FORM METHOD="GET" ACTION="index.php">
<TABLE><TR><TD>
Wprowadź pierwszą datę (rrrr-mm-dd):
</TD><TD>
<INPUT TYPE="TEXT" SIZE="4" NAME="year1">-
<INPUT TYPE="TEXT" SIZE="2" NAME="month1">-
<INPUT TYPE="TEXT" SIZE="2" NAME="day1">
</TD></TR><TR><TD>
Wprowadź drugą datę (rrrr-mm-dd):
</TD><TD>
<INPUT TYPE="TEXT" SIZE="4" NAME="year2">-
<INPUT TYPE="TEXT" SIZE="2" NAME="month2">-
<INPUT TYPE="TEXT" SIZE="2" NAME="day2">
</TD></TR><TR><TD COLSPAN="2" ALIGN="right">
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Oblicz">
</TD></TR></TABLE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors