Loading:


Podział tablicy na części - array_chunk

array_chunk umożliwia podział dużej tablicy na mniejsze części, co przydaje sie np jeśli mamy obrazki w bazie danych i chcemy je wyświetlić w sliderze jquery który wymaga od nas wygenerowania parti div'ow np po 4 czy 5


Przykład:

Oto metoda pobierająca z bazy obrazki do tablicy która następnie jest dzielona na mniejsze tablice po 5 elementów

public function pobierzObrazkiTelebimu(){
$zapytanie="SELECT * FROM nazwa_tabeli";
$wynik = $this->baza->query($zapytanie);
if($wynik){
while($wiersz = $wynik->fetch_assoc()){                        
$Images['id'] = $wiersz['id'];
$Images['title'] = stripslashes($wiersz['title']);
$Images['url'] = $wiersz['url'];
$Images['icon'] = $wiersz['icon'];
$ImagesArray[] = $Images;                              
}
$ImagesArrayArray=array_chunk($ImagesArray, 5, true);
$this->smarty->assign("ImagesArrayArray", $ImagesArrayArray);
return $ImagesArray;
}else{
return false;
}
}


Przykład odebrania tych danych w smarty:

<div class="items gallery">  
{foreach item=ImagesArray key=klucz from=$telebimImagesArrayArray}
<div>
{foreach item=images key=klucz from=$telebimImagesArray}
<a href="{$images.url}" rel="prettyPhoto[gallery]" title="{$images.title}">
<img src="{$images.url}" border="0" alt="" />
</a>
{/foreach}
</div>
{/foreach}
</div>
Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors