Loading:


dns_get_record
array dns_get_record ( string $hostname [, int $type ] )
array dns_get_record ( string $hostname , int $type , array &$authns , array &$addtl )


Sprowadza zasoby asocjacyjne  DNS dane w hostname (nazwie hosta)

Parametry

 

hostname -  hostname owinien być ważną nazwą osta DNS hostname jako "www.example.com".
Odwrotność wyszukiwania będzie generować użycie w addr.arpa, ale gethostbyaddr() jest bardziej odpowiedni dla wiekszości odwrotności wyszukiwania

type  - Domyślnie dns_get_record( ) będzie wyszukiwał dla wszystkich zródeł asocjacyjnych rekordów w hostame.

Aby ograniczyć zapytania, okrśli opcjonaly parametr type. Może być jednym z następujących:
DNS_A, DNS_CNAME, DNS_HINFO, DNS_MX, DNS_NS, DNS_PTR, DNS_SOA, DNS_TXT, DNS_AAAA, DNS_SRV, DNS_NAPTR, DNS_A6, DNS_ALL lub DNS_ANY. Domyślnie ustawiony na DNS_ANY.

authns - Przekazywane przez odiesienie i jeśli podane to będzie wypełniony przez źródła rekordów dla Authoritative Name Servers (autoryzowana nazwa servera)


addtl- Przekazywabe za pomocą odniesienia i jeśli poday to zostanie wypełniony przez wpszystkie  Additional Records (dodatkowe rekordy)Zwracane wartości

Ta funkcja zwraca tablicę tablic asocjacyjnych. Każda tablica asocjacyjna zawiera conajmniej poniżesze klucze

Podstawowe atrybuty DSN
Atrybut znaczenie
host

Rekordy w DNS  w któych reszta odnosi się do powiązanych danych

class dns_get_record() zwraca tylko internetowe klasy rekordów i jako takie te parametry będą zawsze zwracane.
type Ciąg zawierający typ rekordu. Dodatkowe atrybuty będą zwónież zawierać w wyniku tablicę zależną od vartości typu. Zobacz tabele poniżej.
ttl Czas istnienia pozostałych rekordów. Nie będzie równy orginalnemu rekordowi ttl minus nie zależie od długości czasu przeszłego od
autorytatywnej nazwy odptanego serwera

 Inne klucze  w asocjacyjnych tablicach zależnych od  'type'
Typ
Dodatkowe kolumny

A ip: Adres IPv4

MX pri: Priorytet  zamiennika poczty.
Niższe numery wskazują większy priorytet. Cel:
FQDN zamiennik poczty. zobacz również  dns_get_mx().

CNAME target: FQDN lokalizacja w  DNS do którego  prowadzi alians rekordu.


NS target: FQDN do nazwy serwra  który jest autorytatywny dla tej nazwy hosta.


PTR target: Lokalizacja wewnątrz nazw DNS do których jest ten punk rekordu.


TXT txt: Arbitalny ciąg danych asocjacyjnych  z tego rekordu.


HINFO cpu: IANA
liczba wyznaczająca CPU
SOA mname: FQDN  komputera, z którego pochodzi rekord zasobów. r

AAAA ipv6: adres IPv6

A6(PHP >= 5.1.0) masklen:długość w baitach
dziedziczy od celu określonego przez łańcuch

SRV pri: (Priorytet)
najniższe priorytety powinny być wykorzystane w pierwszej kolejności.


NAPTR order and pref: Odpowiednik Pracy i wagi powyżej. 


Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Using dns_get_record()

<?php
$result = dns_get_record("php.net");
print_r($result);
?>

//Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => MX
            [pri] => 5
            [target] => pair2.php.net
            [class] => IN
            [ttl] => 6765
        )

    [1] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => A
            [ip] => 64.246.30.37
            [class] => IN
            [ttl] => 8125
        )

)


   

//Example #2 Użycie dns_get_record() and DNS_ANY

/*
Często chce adres IP od serwera poczty MX rekord został rozwiązany
dns_get_record(), również zwraca tablicę która zawiera asocjacyjne rekordy. Authns  zwraca listę zawierającą autorytatywn nazwy serwera
*/


<?php
/* Żądanie "ANY" rekordów z php.net,
   i sptwrzenie $authns i $addtl tablic
   zawierających listę azw serwerów i
   i wszystkie dodatkowe rekordy
*/

$result = dns_get_record("php.net", DNS_ANY, $authns, $addtl);
echo "Result = ";
print_r($result);
echo "Auth NS = ";
print_r($authns);
echo "Additional = ";
print_r($addtl);
?>

//Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Result = Array
(
    [0] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => MX
            [pri] => 5
            [target] => pair2.php.net
            [class] => IN
            [ttl] => 6765
        )

    [1] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => A
            [ip] => 64.246.30.37
            [class] => IN
            [ttl] => 8125
        )

)
Auth NS = Array
(
    [0] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => NS
            [target] => remote1.easydns.com
            [class] => IN
            [ttl] => 10722
        )

    [1] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => NS
            [target] => remote2.easydns.com
            [class] => IN
            [ttl] => 10722
        )

    [2] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => NS
            [target] => ns1.easydns.com
            [class] => IN
            [ttl] => 10722
        )

    [3] => Array
        (
            [host] => php.net
            [type] => NS
            [target] => ns2.easydns.com
            [class] => IN
            [ttl] => 10722
        )

)
Additional = Array
(
    [0] => Array
        (
            [host] => pair2.php.net
            [type] => A
            [ip] => 216.92.131.5
            [class] => IN
            [ttl] => 6766
        )

    [1] => Array
        (
            [host] => remote1.easydns.com
            [type] => A
            [ip] => 64.39.29.212
            [class] => IN
            [ttl] => 100384
        )

    [2] => Array
        (
            [host] => remote2.easydns.com
            [type] => A
            [ip] => 212.100.224.80
            [class] => IN
            [ttl] => 81241
        )

    [3] => Array
        (
            [host] => ns1.easydns.com
            [type] => A
            [ip] => 216.220.40.243
            [class] => IN
            [ttl] => 81241
        )

    [4] => Array
        (
            [host] => ns2.easydns.com
            [type] => A
            [ip] => 216.220.40.244
            [class] => IN
            [ttl] => 81241
        )

)


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors