Loading:


socket_recvfrom

int socket_recvfrom ( resource $socket , string &$buf , int $len , int $flags , string &$name [, int &$port ] )


Otrzymuje dane z gniazda czy jest ono zorientowane na połączenie

Parametry

 

socket - zasób gniazda musi być wcześniej utworzony przez  socket_create().

buf - Uzyskane dane zostaną pobrane do zmiennej buf


len - pobierze bajty wraz ze dalnnym hostem

flags - watości flag mogą byc kombinacją następujących flag, połączone operatorem OR (|)

Possible values for flags
Flaga Opis
MSG_OOB Proces z poza grupy danych
MSG_PEEK Otrzymuje dane z początku kolejki bez usówania z niej
MSG_WAITALL Blokuje aż do ostatniego otrzymania, Jednakże, jeśli sygnał jest złowiony lub zdalny host odłączony, funkcja może zwrócić mniej danych
MSG_DONTWAIT Z tą flagą funkcja zwróci nawet jeśli było by normalnie zablokowane


name - Jeśli gniazdo jest typu AF_UNIX, nazwa jest ścieżką do pliku, inaczej jest dla odłączoneg gniazda, nazwą jest adres IP zdalnego hosta, lub NULL jeśli gniazdo jest zorientowane obiektowo


port - Ten argument stosuje sie wyłącznie do gniazd typu AF_INET i AF_INET6, określa zdalny port z którego otrzyma dane. Jeśli gniazdo jest zorientowane na połączenie, port będzie NULL


Zwracane wartości

socket_recvfrom() zwraca liczbę otrzymanych bajtólubw,  -1 jeśli wystąpił błąd.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 socket_recvfrom() example
<?php
error_reporting(E_ALL | E_STRICT);

$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_bind($socket, '127.0.0.1', 1223);

$from = "";
$port = 0;
socket_recvfrom($socket, $buf, 12, 0, $from, $port);

echo "Otrzymany $buf ze zdalnego adresu $from i zdalnego portu $port" . PHP_EOL;
?>


//Ten przykład zainicjuje gniazdo UDP na porcie 1223 z 127.0.0.1 i wyświetli maksymalnie 12 znaków otrzymanych od zdalnego komputera
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors