Loading:


Matrix createBox [AS 2]

Klasa: Matrix

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

createBox(skalaX:Number, skalaY:Number, [rotacja:Number], [tx:Number], [ty:Number]) : Void

 

Dołącza parametry do skalowania, obracania oraz przemieszczania.Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Matrix;
import flash.geom.Transform;

var mojMatrix:Matrix = new Matrix();
trace(mojMatrix.toString()); // (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)

mojMatrix.createBox(1, 2, Math.PI/4, 100, 200);
trace(mojMatrix.toString()); // (a=0.707106781186548, b=1.41421356237309, c=-0.707106781186547, d=1.4142135623731, tx=100, ty=200)

var prostokatMc:MovieClip = stworzProstokat(20, 80, 0xFF0000);
var prostokatTrans:Transform = new Transform(prostokatMc);
prosotkaTrans.matrix = mojMatrix;

function stworzProstokat(szerokosc:Number, wysokosc:Number, kolor:Number):MovieClip {
    var depth:Number = this.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
    mc.beginFill(kolor);
    mc.lineTo(0, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors