Loading:


imageantialias

bool imageantialias ( resource $image , bool $enabled )


Uaktywnia szybki rysunek metodą antyaliasing dla linii i wielokontów.

Nie wspiera komponentów alfa.

Działa za pomocą bezpośrednich operacji mieszania.

Dział tylko z obrazami truecolor(prawdziwy kolor)

Gdubość i style nie są obsługiwane.

Użycie premitywnego wygładzania krawędzi z przeźroczystem tłem zakończyć się niespodziewanym rezultatem.

Metoda mieszania używa koloru tła jako wszystkich innych kolorów


Brak popracia koponentu alfa nie pozwala na podstawowe metody wygładzania krawędzi


Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

 

enabled - Czy włączyć wygładzanie krawędzi, czy nie.

 

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Porównanie dwóch wierszy, jeden z włączonym wygładzaniem krawędzi
<?php
// Ustawienia wygładzania obrazu i normalny obraz
$aa = imagecreatetruecolor(400, 100);
$normal = imagecreatetruecolor(200, 100);

// Włączenie wygładzania krawędzi dla jednego obrazu
imageantialias($aa, true);

// alokacja kolorów
$red = imagecolorallocate($normal, 255, 0, 0);
$red_aa = imagecolorallocate($aa, 255, 0, 0);

// Rysowanie dwuch lini jedna z wyłączonym wygładzaniem krawędzi
imageline($normal, 0, 0, 200, 100, $red);
imageline($aa, 0, 0, 200, 100, $red_aa);

// Scalanie dwóch bocznych obrazów ze sobą  (AA: left, Normal: Right)
imagecopymerge($aa, $normal, 200, 0, 0, 0, 200, 100, 100);

// obraz wyjściowy
header('Content-type: image/png');

imagepng($aa);
imagedestroy($aa);
imagedestroy($normal);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors