Loading:


imagecopyresampled
bool imagecopyresampled ( resource $dst_image , resource $src_image , int $dst_x , int $dst_y , int $src_x , int $src_y , int $dst_w , int $dst_h , int $src_w , int $src_h )


Kopiuje prostokątny fragment z jednego obrazka do innego, sprawnie interpolując wartości pikseli tak aby w szczególności po zmniejszeniu rozmiarów ibrazka zachować czytelność


interpolacja wstawienie do cudzego tekstu wyrazów, zwrotów, zdań, których pierwotnie nie zawierał;Innymi słowy funkcja imagecopyresampled pobiera prostokątny obszar z obrazka src_image szerokości src_w i wysokości src_h w pozycji src_x, src_y i przenosi w prostokątny obszar docelowego obrazu dst_src

Parametry

 

dst_im -Docelowy link zasobu obrazka

 

src_im Źródło zasobu obrazka

 

dst_x Współrzędna x docelowego punktu

 

dst_y Współrzędna y docelowego punktu

 

src_x - Współrzędna x źródła punktu

 

src_y - Współrzędna y źródła punktu

src_w -
Szerokość źródła

src_h - Wysokość źródła

dst_w - Szerokość przeznaczonego obszaru

dst_h - Wysokość przeznaczonego obszaruZwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Ten przykład koryguje obrazu do połowy oryginalnej wielkości.
<?php
// Plik
$filename = 'test.jpg';
$percent = 0.5;

// Content type
header('Content-type: image/jpeg');

// pobiera nowe współrzędne
list($width, $height) = getimagesize($filename);
$new_width = $width * $percent;
$new_height = $height * $percent;

// Korekcja
$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
$image = imagecreatefromjpeg($filename);
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);

// Wyjście
imagejpeg($image_p, null, 100);
?>

//Ten przykład wyświetli obraz o maksymalnej szerokości lub wysokości 200 pikseli.
<?php
// Plik
$filename = 'test.jpg';

// Ustawiamy maksymalną wysokość i szerokość
$width = 200;
$height = 200;

// Content type
header('Content-type: image/jpeg');

// Pobieramy współrzędne
list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($filename);

$ratio_orig = $width_orig/$height_orig;

if ($width/$height > $ratio_orig) {
   $width = $height*$ratio_orig;
} else {
   $height = $width/$ratio_orig;
}

// Korekcja
$image_p = imagecreatetruecolor($width, $height);
$image = imagecreatefromjpeg($filename);
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);

// Wyjście
imagejpeg($image_p, null, 100);
?>

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors