Loading:


is_uploaded_file
bool is_uploaded_file ( string $nazwa_pliku )


Zwraca TRUE jeśli plik o nazwie nazwa_pliku został przysłany (upload) przez HTTP POST. To pomaga upewnić się, czy złośliwy użytkownik nie próbuje oszukać skryptu pracującego na plikach, tak aby działał on na plikach na których nie powinien -- na przykład /etc/passwd.

Ten rodzaj testów jest szczególnie ważny jeśli istnieje szansa, że cokolwiek robimy z przysłanymi plikami może zdradzić ich treść użytkownikowi lub nawet innym użytkownikom tego samego
systemu.

Do prawidłowego działania, funkcja is_uploaded_file() wymaga argumentu jak $_FILES['userfile']['tmp_name'], - nazwa przysyłanego pliku na maszynie klienta $_FILES['userfile']['name'] nie zadziała.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 is_uploaded_file() przykład
<?php

if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
  echo "File ". $_FILES['userfile']['name'] ." upload prawidłowy.\n";
  echo "Wyświetlam treść\n";
  readfile($_FILES['userfile']['tmp_name']);
 } else {
  echo "Możliwy atak przez uploadowanie pliku: ";
  echo "Plik '". $_FILES['userfile']['tmp_name'] . "'.";
 }

?>


is_uploaded_file() jest dostępna tylko w wersjach PHP 3 późniejszych od PHP 3.0.16, i wersjach PHP 4 późniejszych od 4.0.2. Jeśli utknołeś przy używaniu wcześniejszej wersji, możesz użyć poniższej funkcji w celu pomocy w zabezpieczeniu siebie:

Informacja: Poniższy przykład nie zadziała w wersjach PHP 4 późniejszych od 4.0.2. To jest spowodowane zmianą wewnętrznej funkcjonalności PHP po tej wersji.

//Przykład #2 is_uploaded_file() przykład dla PHP 4 < 4.0.3
<?php
/* Test po stronie użytkownika na uploadowany plik */
function is_uploaded_file_4_0_2($filename)
{
if (!$tmp_file = get_cfg_var('upload_tmp_dir')) {
    $tmp_file = dirname(tempnam('', ''));
}
$tmp_file .= '/' . basename($filename);
  /* Użytkownik może mieć zamykający ukośnik w php.ini... */
return (ereg_replace('/+', '/', $tmp_file) == $filename);
}

/* Jak użyć tej funkcji, w starych wersjach nie masz także
 * move_uploaded_file(): */

if (is_uploaded_file_4_0_2($HTTP_POST_FILES['userfile'])) {
    copy($HTTP_POST_FILES['userfile'], "/place/to/put/uploaded/file");
} else {
    echo "Prawdopodobny atak przez uploadowanie pliku: '$HTTP_POST_FILES[userfile]'.";
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors