Loading:


Funkcja formatująca datę na wczoraj, dzisiaj, ponad 2 tygodnie temu itd.

Funkcja pobiera datę w formacie 000-00-00 00:00:00 i  zwraca ją w postaci dzisiaj, wczoraj, ponad 2 tygodnie temu, miesiąc temu itd.

Przykład użycia funkcji:

echo  formatujDate( date( "Y-m-d H:i:s", strtotime("-29 day")) ).'<br/>';


Zwróci nam: Ponad 2 tygodnie temu, 2010-03-09Napisz Artyku³

Listing

<?php
/**
* Pod funkcja do funkcji formatującej date.
*
* @param string   $minut
*/


function getMinutes($minut)
{
    // j.pol
    switch($minut)
    {
        case 0: return 0; break;
        case 1: return 1; break;
        case ($minut >= 2 && $minut <= 4):
        case ($minut >= 22 && $minut <= 24):
        case ($minut >= 32 && $minut <= 34):
        case ($minut >= 42 && $minut <= 44):
        case ($minut >= 52 && $minut <= 54): return "$minut minuty temu"; break;
        default: return "$minut minut temu"; break;
    }
    return -1;
}

/**
* Formatuje date
*
* @param string   $data_wejsciowa             data w formacie 000-00-00 00:00:00
*/


function formatujDate($data_wejsciowa){

    $timestamp = strtotime($data_wejsciowa);

    $now = time();

    if ($timestamp > $now) {
      return 'Podana data nie może być większa od obecnej.';
    }

    $diff = $now - $timestamp;

    $minut = floor($diff/60);
    $godzin = floor($minut/60);
    $dni = floor($godzin/24);    

    if ($minut <= 60) {
      $res = getMinutes($minut);
      switch($res)
      {
        case 0: return "przed chwilą";
        case 1: return "minutę temu";
        default: return $res;
      }    
    }

    $timestamp_wczoraj = $now-(60*60*24);
    $timestamp_przedwczoraj = $now-(60*60*24*2);

    if ($godzin > 0 && $godzin <= 6) {

      $restMinutes = ($minut-(60*$godzin));
      $res = getMinutes($restMinutes);
      if ($godzin == 1) {
        return "Godzinę temu ";//.$res
      } else {
      if ($godzin >1 && $godzin<5)return "$godzin godziny temu ";
      if ($godzin >4)return "$godzin godzin temu";
      }

    } else if (date("Y-m-d", $timestamp) == date("Y-m-d", $now)) {//jesli dzisiaj
      return "Dzisiaj ".date("H:i", $timestamp);
    } else if (date("Y-m-d", $timestamp_wczoraj) == date("Y-m-d", $timestamp)) {//jesli wczoraj
      return "Wczoraj ".date("H:i", $timestamp);
    } else if (date("Y-m-d", $timestamp_przedwczoraj) == date("Y-m-d", $timestamp)) {//jesli wczoraj
      return "Przedwczoraj ".date("H:i", $timestamp);
    }

    switch($dni)
    {
      case ($dni < 7): return "$dni dni temu, ".date("Y-m-d", $timestamp); break;
      case 7: return "Tydzień temu, ".date("Y-m-d", $timestamp); break;
      case ($dni > 7 && $dni < 14): return "Ponad tydzień temu, ".date("Y-m-d", $timestamp); break;
      case 14: return "Dwa tygodznie temu, ".date("Y-m-d", $timestamp); break;
      case ($dni > 14 && $dni < 30): return "Ponad 2 tygodnie temu, ".date("Y-m-d", $timestamp); break;
      case 30: case 31: return "Miesiąc temu"; break;    
      case ($dni > 31): return date("Y-m-d H:i", $timestamp); break;    
    }
    return date("Y-m-d", $timestamp);          
}

//----------------Przykładowe Użycie
echo  formatujDate( date( "Y-m-d H:i:s", strtotime("-29 day")) ).'<br/>';
echo  formatujDate( date( "Y-m-d H:i:s", strtotime("-1 day")) ).'<br/>';
?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
fajnie działa :) i oto mi chodzilo
autor: mariolka | 12445 | 2011-05-22 16:39:39


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors