Loading:


Banery wyświtlan w określonej kolejności

Skrypt wyświetla banery w określonej kolejności.Napisz Artyku³

Listing


<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript" type= "text/javascript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nie obsługującymi JavaScriptów
var liczbaBanerow = 3;
function getCookie(name)
{
  var c = document.cookie;
  point = c.indexOf(name);
  if (point != -1){
    endAt = c.indexOf (";", point + name.length);
    if (endAt == -1) endAt = c.length;
    var temp = c.substring(point + 1 + name.length, endAt);
    return temp;
  }
  return false;
}
function setCookie(name, value)
{
  data = new Date();
  data.setMonth(data.getMonth() + 1);
  var cookie = name + "=" + value + ";";
  cookie += "expires=" + data.toGMTString();
  document.cookie = cookie;
}
function printBanner()
{
  if(!(num = getCookie('bannerNum')))
    num = Math.floor(Math.random() * liczbaBanerow + 1);
  if(isNaN(parseInt(num))) num = 1;
  name = "banner" + num + ".gif";
  tekst = "<IMG SRC='" + name + "'>";

  if(num < liczbaBanerow) num = parseInt(num) + 1;
  else num = 1;

  setCookie('bannerNum', num);

  document.write(tekst);
}
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript" type= "text/javascript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nie obsługującymi JavaScriptów
printBanner();
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors