Loading:


Losowy baner bez powtórzeń

Skrypt wyświetla losowy baner bez powtarzania.Napisz Artyku³

Listing


<?PHP

$dir = "./banners";
function getBannerName($dir)
{
  srand((float) microtime() * 10000000);
  $fd = opendir($dir);
  if(!$fd) return false;
  $arr = array();
  $counter = 0;
  while (($file = readdir($fd)) !== false){
    if($file != "." && $file != "..")
      $arr[$counter++] = $file;
  }
  closedir($fd);

  if(isSet($_COOKIE['banner'])){
    $oldName = $_COOKIE['banner'];
    if(count($arr) > 1){
      while(true){
        if(($name = $arr[array_rand($arr)]) != $oldName){
          break;
        }
      }
    }
    else if(count($arr) == 1){
      $name = $arr[0];
    }
    else
      return false;
    }
  else
    $name = $arr[array_rand($arr)];
  setCookie("banner", $name, time() + 3600 * 24 * 30);
  return($name);
}
$name = getBannerName($dir);
$tags = "<IMG SRC='".$name."'>";
echo($tags);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
    • Tre¶æ komentarza
      Kod do komentarza (opcjonalnie)
      PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
      Autor
      Token
      token

       

       
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors