Loading:


variant_mul

variant_mul ( $left $right )

 

Mnoży lewą przez prawą

 


Parametry

 

left-  Lewy operand.
right-  Prawy operand.

Boolean wartości są konwertowane na -1 i 0 dla FALSE TRUE

Informacja: Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.
Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.


Zwracane wartości


Mnożenie wariantu zasady

 


Jeśli To
Oba wyrażenia mają ciąg, datę, charakter, typ boolean
Mnożenie
Jedena z wypowiedzi jest typu string i innych znaków
Mnożenie
Jedena z wypowiedzi jest numeryczna  inna jest ciągiem
Mnożenie
Oba wyrażenia są numeryczne
Mnożenie
Każda z wypowiedzi jest NULL NULL jest zwracany
Oba wyrażenia są puste
Zwracany jest pusty ciąg


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors