Notice: Undefined variable: kategoria_name in /functions/top_menu.php on line 18

Notice: Undefined variable: kategoria_cattitle in /functions/top_menu.php on line 18
Kursy Kurs HTML <a>link</a>- Tworzenie linków i kotwic
Loading:


HTML <a>link</a>- Tworzenie linków i kotwic

Znacznik <a> służy do utworzenia linku do strony zewnętrznej lub też kotwicy przenoszącej w dane miejsce na bieżącej stronie.


Tworzenie linku do osobnej strony:

<a href="index.html">Strona głowna</a>

Tworzenie odnośnika do kotwicy:

<a href="kotwica1">Link do kotwicy</a>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<a href="#kotwica1"></a>
NazwaOpisWym.DTD
charset Określa sposób kodowania znaków docelowego adresu URL Nie STF
coords Określa współrzędne dla konkretnego kształtu obszaru, aby zdefiniować region obrazu dla map obrazów.

Dla poszczególnych rodzajów kształtów określonych przez atrybut shape należy podać następujące współrzędne:
 • rect - "lewy,góra,prawy,dół";
 • circ - "środek_X,środek_Y,promień";
 • poly - "x1,y1,x2,y2,..,xn,yn".
Nie STF
href Docelowy adres URL Nie STF
hreflang Język podstawowy docelowego adresu URL Nie STF
name Nazwa kotwicy, która jest także nazwą zakładki w dokumencie Nie STF
rel Określa relację pomiędzy bieżącym dokumentem i docelowym adresem URL. Dozwolone wartości to: alternate designates, stylesheet, start, next, prev, contents, index, glossary, copyright, chapter, section, subsection, appendix, help, bookmark Nie STF
rev Określa relację pomiędzy docelowym adresem URL i bieżącym dokumentem. Dozwolone wartości to: alternate designates, stylesheet, start, next, prev, contents, index, glossary, copyright, chapter, section, subsection, appendix, help, bookmark Nie STF
shape Określa typ obszaru na mapie obrazu. Jest używany razem z atrybutem coords. Dozwolone wartości to:
 • rect lub rectangle - prostokąt;
 • circ lub circle - okrąg;
 • poly lub polygon - wielokąt.
Nie STF
target Określa gdzie otworzyć docelowy adres:
 • _blank - w nowym oknie;
 • _self - w tej samej ramce;
 • _parent - w ramce która jest rodzicem bieżącej ramki;
 • _top - w ramce najwyższego poziomu, czyli w całym oknie przeglądarki.
Nie TF
type Określa typ MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) docelowego adresu URL Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Atrybuty klawiatury
accesskey Skrót klawiaturowy używany do dostępu do tego elementu Nie STF
tabindex Kolejność aktywacji elementów przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
Zdarzenia focusu
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF
Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors