Loading:


Klasy i metody - czyli obiektowy PHP na przykładzie systemu zarządzania newsami

Kurs zapozna was z obiektowym PHP, pokaże wam jak tworzy się Klasy i metody wewnątrz nich oraz jak z nich korzystać na podstawie prostego systemu zarządzania newsami.

Na początek tworzymy nową klase o nazwie News:

class News{}

Zawiera ona 2 metody (funkcje) spełniające zadania dodaia i usunięcia newsa:

function dodaj($temat,$tresc)

function usun($id)


oraz 1 zmienną przetrzymująca połącznie z bazą mysql

$db = new mysqli('localhost', 'uzytkownik', 'haslo', 'nazwa_bazy');


Aby użyć naszych metod nalerzy stworzyć nowy obiekt:

$obiekt = new News();


Teraz aby odwołać sie do naszych metod (funckji) wystarczy prosty kod:

$obiekt->dodaj("Nowy news", "Treść nowego newsa");

$obiekt->usun("1");


Aby przekonać sie czy np powiodło sie usuniecie można użyć inftrukcji if:

$usuwanie = $obiekt->usun("1");

if($usuwanie) echo 'News został usunięty';

else echo 'błąd';Napisz Artyku³

Listing


<?

//Tworzymy klase o nazwie News
class News{
//zmienna działająca tylko wewnątrz tej klasy odpowiada za połączenie z bazą
$db = new mysqli('localhost', 'uzytkownik', 'haslo', 'nazwa_bazy');
//tworzymy Metode (funkcję) dodającą nowy news do bazy
function dodaj($temat,$tresc) {
$zapytanie = "insert into news (id, temat, tresc) values ('', '$temat', '$tresc')";
$wynik = $db->query($zapytanie);
if($wynik) return TRUE;
}
//funkcja usuwa news z bazy
function usun($id) {
$zapytanie = "delete from newsy where id='$id'";
$wynik = $db->query($zapytanie);
if($wynik) return TRUE;
}
}


// Treaz pokaże jak skorzystać z funkcji dodaj($temat,$tresc) i usun($id)
// tworzymy nowy obiekt
$obiekt = new News();
// dodajemy nowy news
$obiekt->dodaj("Nowy news", "Treść nowego newsa");
//usuwamy news o ID=1
$obiekt->usun("1");

?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors