Loading:


Tworzenie wykresu PHP - PHPlot

Tworzenie wykresu za pomocą biblioteki PHPlot.

[ Pobierz biblioteke PHPlot ]

 

Po pobraniu paczki, rozpakowujemy ją i kopiujemy pliki na nasz serwer.

Poniżej przedstawiam kod z opisem możliwości modyfikacji wykresu ja uzyskałem coś takiego:

 

W komentarzach opisałem najważniejsze funkcje.Napisz Artyku³

Listing

<?php
//zaciągamy biblioteke phplot
include('phplot.php');

//Definiujemy objekt
$graph =& new PHPlot(450,250);

$graph->SetYTitle("Ilosc (sztuk)"); // tytuł osi y
$graph->SetXTitle("Cena (PLN)"); // tytuł osi x//$graph->SetXTickPos("100");
$graph->SetPointSize("10");// wielkość punktów w px
$graph->SetPointShape("dot"); // ksztaut punktów dozwolone to : rect,circle,diamond,triangle,dot,line,halfline

$graph->SetPlotType("linepoints"); // typ wykresu:
// "bars" - słupki, "lines" - same linie, "linepoints" - linie z punktami,
// "area" - zakolorowane, "points" - same punkty, "pie" - wykres kołowy

$graph->SetErrorBarLineWidth("800"); //szerokość paska błędu
$graph->SetFileFormat("gif"); // format obrazka
//$graph->SetUseTTF("gif"); //nazwa czcionki dla tekstów na wykresie

$graph->SetPrecisionX("0"); // zaokrąglenie wartości na osi X

$graph->SetPrecisionY("0"); // zaokrąglenie wartości na osi Y

$graph->SetTickLength("2"); // sam zobacz

$graph->SetTitle("Nasz Wykres"); // tytuł wykresu
$graph->SetHorizTickIncrement("1"); // odległość miedzy podziałkami na osi X
$graph->SetVertTickIncrement("1"); // odległość miedzy podziałkami na osi Y

$graph->SetXGridLabelType("data"); //typ wykresu "time", "title", "none", "default" lub "data".

$graph->SetBackgroundColor("#ffffff"); // kolor tła

$graph->SetGridColor("#000000"); // kolor osi x i y


$graph->SetLegend("Ciastka");// ustawiamy legende dla naszych 3 wykresów
$graph->SetLegend("Lampki");
$graph->SetLegend("Choinki");

$graph->SetLegendPixels("360","0","");  // pozycja legendy x y ostatni parametr jest pusty

$graph->SetLightGridColor("#D7D7D7"); // kolor lini przerywanych poziomych

$graph->SetLineWidth("1"); // grubość lini wykresu

$graph->SetLineStyles("solid"); // typ lini 'dashed' lub 'solid'

$graph->SetTextColor("#000033"); // kolor tekstu

$graph->SetTitleColor("#000000"); // kolor tytułu oraz opisu osi x i y

//Definiujemy wartości w naszym przypadku 3 wykresy liniowe
//gdzie: array('10',3,4,2),  10 - to nasza oś Y cena a ,3,4,2 to nasze wartości X czyli ilosć
//w tym przypadku : produkty o cenie 10 sprzedano 3,4 i 2
$example_data = array(
       
     array('10',3,4,2),
     array('20',5,'',1),  //w tym miejscu opuściliśmy jedną wartośc ale to nic jest to dozwolone
     array('30',7,2,6),
     array('40',8,1,4),
     array('50',2,4,6),
     array('60',6,4,5),
     array('70',7,2,3)

);
$graph->SetDataValues($example_data); // teraz przekazujemy nasze dane do funkcji

$graph->SetXTickLabelPos('none');
$graph->SetXTickPos('none');


//wysujemy wykres
$graph->DrawGraph();
?>

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
Błąd Parse error: syntax error, unexpected 'new' (T_NEW) in index.php on line 52 Linia 52 to:
autor: Kermit | 13097 | 2018-03-15 13:06:10


Sprawdź czy poprzedni wiersz posiada ; na końcu.
autor: divix | 13110 | 2018-06-09 21:24:26


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors