Loading:


Generator haseł

Generuje ośmioznakowe hasło zawierające małe i duże litery, oarz cyfry.:

<?php
/*
Class MAKEpasswd:
Make password from selected characters in a string.
required arguments:
length of a password and characters to use in a password.

1 = a - z
2 = A - Z
3 = a - z and A - Z
4 = a - z, A - Z and 0 - 9
5 = a - z, A - Z, 0 - 9 and chars !#$%&()

usage:
Make 10 passwords that is 8 characters long and
includes characters a - z, A - Z, 0 - 9 and !#$%&()

$numTimes = 0;
$example = new MAKEpasswd(8,5);
while($numTimes < 10)
{
print($example->makePassword() . "<br>\n");
$numTimes++;
}
*/
class MAKEpasswd
{
var $intLength;
var $pool;

function MAKEpasswd($iLength, $iChars)
{
$this->intLength = $iLength;
$this->pool = $this->getPool($iChars);
}
function getPool($iChars)
{
switch($iChars)
{
case 1: /* a - z */
for($i = 0x61; $i <= 0x7A; $i++)
{
$str .= chr($i);
}
return $str;
break;
case 2: /* A - Z */
for($i = 0x41; $i <= 0x5A; $i++)
{
$str .= chr($i);
}
return $str;
break;
case 3: /* a - z and A - Z */
$str = $this->getPool(1);
$str .= $this->getPool(2);
return $str;
break;
case 4: /* 0 - 9, A - Z and a - z */
$str = $this->getPool(3); // get chars a - z and A - Z first
for($i = 0x30; $i <= 0x39; $i++)
{
$str .= chr($i); // add chars 0 - 9;
}
return $str;
break;
case 5:
/* This will add these chars into the string !#$%&() */
$str = $this->getPool(4);
for($i = 0x21; $i < 0x29; $i++)
{
if($i == 0x22 || $i == 0x27) // Exclude characters " and '
{
continue;
}
$str .= chr($i);
}
return $str;
break;
}
}
function makePassword()
{
srand ((double) microtime() * 1000000);
$str="";
while(strlen($str)< $this->intLength)
{
$str.=substr($this->pool,(rand()%(strlen($this->pool))),1);
}
return($str);
}
}

?>
</body>
</html>Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: osztenkurden Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors