Loading:


Baza danych oparta na pliku tekstowym

Jest to skrypt, w którym mamy mamy formularz za pomocą którego mozemy dodawac dane bo bazy danych opartej na pliku tekstowym. Akurat ja na swoje potrzeby listnig danych mam w polach select ale rowniez mozna to zmienic na tabelke itp.Napisz Artyku³

Listing

<html>
<head>
<title> Add events to List </title>

</head><?php
$da=$_POST["data"];
$st=$_POST["stime"];
$et=$_POST["etime"];
$pl=$_POST["place"];

if ($_POST['button'] == "Add Event") {

$dane = file("events.txt");
$ile = count($dane);

$file=fopen("events.txt", "w");
fwrite($file, "$da'$st-$et'$pl \n");
for($i=0; $i<$ile;$i++) fwrite($file, $dane[$i]);
fclose($file);
}
?>

<form  method="post" action="add.php">
Add Event:
<br><br>
Date:      <input type="text" name="data" id="datepicker"><br>
Start Time:  <input type="text" name="stime" ><br>
End Time:  <input type="text" name="etime" ><br>
Place:  <input type="text" name="place" ><br>
<input type="submit" name="button" value="Add Event" />
</form>

<?php
$plik = "events.txt";
if ($_POST['button2'] == "Remove") {
if ((isset($_POST['usun'])) AND (is_numeric($_POST['usun']))) {
$dane = file($plik);
unset($dane[$_POST['usun']]);
$f = fopen($plik, "w");
foreach($dane as $linia){
   fputs($f, $linia);
}
fclose($f);
}
}
?>
<br>
Remove events from list:
<br>
<br>
<form action="add.php" method="post">
<select name="usun">
<?php
$dane = file($plik);

for($i=0;$i<count($dane);$i++) {
  list($date[$i], $time[$i], $place[$i]) = explode(" | ", $dane[$i]);
}

for($i=0;$i<count($date);$i++)
   echo '<option value="'.$i.'">'.$date[$i]." ".$time[$i]." ".$place[$i]."</option>";

?>
</select>
<input type="submit" name="button2" value="Remove" />
</form>
Dodano przez: ghost2k8 Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors