Loading:


Jak napisać archiwizatora plików .tar, .gz, .tar.bz2 w bashu

Witam pewnie znudziło was ciągłe wpisywanie komend do rozpakowywanie podstawowych archiwów linux'a tak jak i mnie więc wpadłem na pomysł napisania prostem skrypciku ktory ułatwi życie.. Wiem że teraz pewnie wszyscy korzystanie z nowszych wersji linuxa gdzie automatycznie jest wbudowy archiwizator ale i tak wam pokaże kod jak go napisać:Napisz Artyku³

Listing

#!/bin/sh
#Easy_PAKER - skrypcik do pakonia plikow (*gzip,*.tar)

function menu
{
clear
echo "          EASY PAKER by _OZZY"
echo "[1]: Pakowaanie w *.tar"
echo "[2]: Pakowanie w *.gz"
echo "[3]: Wypakuj z *.tar"
echo "[4]: Wypakuj z *.gz"
echo "[5]: Wypakuj z *.tar.bz2"
echo "[6]: Wypakuj z *.tar.gz"
echo "[7]: Zakoncz"
read pack
case "$pack" in
"1") tar1;;
"2") zip1;;
"3") tar2;;
"4") zip2;;
"5") tarbz1;;
"6") targz1;;
"7") exit;;
*) echo"Nie ma takiej funkcji"
esac
}
# Function
function tar1 #tar
{
clear
echo "Podaj plik do pakowania *.tar"
read plik1
if [ "$plik1"=="*" ];
then
tar -cvvf $plik1.tar $plik1
else
 echo "nie podales pliku do pakowania"
fi
}
function zip1 #gzip
{
clear
echo "Podaj plik do pakowania *.gz"
read plik2
if [ "$plik2"=="*" ];
then
gzip $plik2
else
 echo "nie podales pliku do pakowania"
fi
}
function tar2 #tar
{
clear
echo "Podaj plik do wypakowania *.tar"
read plik3
if [ "$plik3"=="*" ];
then
tar -xvf $plik3
else
 echo "nie podales pliku do pakowania"
fi
}
function zip2 #gzip
{
clear
echo "Podaj plik do wypakowania *.gz"
read plik4
if [ "$plik4"=="*" ];
then
gzip -d $plik4
else
 echo "nie podales pliku do pakowania"
fi
}
function tarbz1 #tar.bz2
{
clear
echo "Podaj plik do wypakowania *.tar.bz2"
read plik5
if [ "$plik5"=="*" ];
then
tar -xvjf $plik5
else
 echo "nie podales pliku do pakowania"
fi
}
function targz1 #tar.gz
{
clear
echo "Podaj plik do wypakowania *.tar.gz"
read plik6
if [ "$plik6"=="*" ];
then
tar -xvzf $plik6
else
 echo "nie podales pliku do pakowania"
fi
}
#end
#---------------------------------------------------
x=0;
until [ $x -ge 9 ]; do
menu
x=$[x+1];
done
Dodano przez: sirwont Ranga: Poziom 3 Punktów: 50
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors