Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_y [AS 2]

Pionowa współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a w którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_quality [AS 2]

Ustala jakośc obrazu odtwarzanego filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa - Accessibility [AS 2]

Klasa Accessibility zarządza za komunikacje z czytnikami ekranu. Czytniki ekranu są typem technologii wspierającą dla niedowidzących użytkowników odtwarzanie jako dźwięku różnych elementów filmu Flash takie jak obiekty: grafik, klipów filmowych, przycisków oraz pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Array [AS 2]

Klasa Array pozwala na dostęp i manipulowanie zindeksowanymi (czyli każdemu wpisowi odpowiada cyfra) tablicami. Tablice zindeksowane posiadają oprócz wartości dla wpisu jego unikalny numer dzięki któremu można się odwoływać do tych wpisów poprzez ich numer w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.blurY [AS 2]

Ustawia ilość pionowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.quality [AS 2]

Ilość razy powtórzeń efektu filtru na raz (jakość efektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter blurY [AS 2]

Ustawia ilość rozmycia w pionie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter quality [AS 2]

Ustawia ilość nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _highquality [AS 2]

Określa jakość przycisku: 2 - najlepsza, 1 - dobra, 0 - niska.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _quality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors