Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform colorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform zawierający wartości, które uniwersalnie dopasowują kolor w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedColorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform reprezentujący kombinację transformacji koloru nadanych na ten obiekt oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedMatrix [AS 2]

Obiekt Matrix reprezentujący kombinację transformacji matrixów tego obiektu oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform matrix [AS 2]

Obiekt transformacji Matrix, zawierający wartości, które zmieniają skalowanie, pochylenie oraz transformację klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform pixelBounds [AS 2]

Obiekt Rectangle, który określa granice prostokątne obiektu MovieClip na scenie [ Stage ].
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Video [AS 2]

Klasa Video pozwala Ci na wyświetlanie żywego strumieniowego przekazu video na Scenie [Stage] bez osadzania go w Twoim pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Odbicie piłki od pochylonej powierzchni [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy efekt odbicia się piłki od pochylonej powierzchni linii, z nadaną na nią siłą grawitacji oraz tarciem, gdy dojdzie do zderzenia.
Kategoria: Flash > Skrypty


Video _alpha [AS 2]

Określa ilość kanału przezroczystości nadanego na obiekt Video.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video attachVideo [AS 2]

Określa strumieniowe video (zrodlo), aby było wyświetlone w środku granic obiektu Video na scenie [ Stage ].
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 108/119 |Nastpna
108:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors