Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pole z bieżącą datą Flash cs4 Action script 2.0

Skrypt wyświetla suchą strukturę klasy napisanej w ActionScript 3 dla obiektu Sprite, z jedną właściwością prywatną, konstruktorem z parametrem oraz przykładową metodą klasy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Szkielet klasy ActionScript 3 dla obiektu typu Sprite

Skrypt umieszcza kwadrat o nazwie instancji kwadrat_mc, (który ma punkt rejestracji w lewym górnym rogu), o szerokości 100px centralnie na scenie filmu Flash.
Kategoria: Flash > Skrypty


Wyśrodkowanie obiektu na scenie - Wyrównanie do środka - ActionScript 3

Jak szybko utworzyć pole z bieżącą datą - oto odpowiedź.
Kategoria: Flash > Skrypty


Funkcja Sound w ActionScript 3.0

Klasa Sound umożliwia pracę z dźwiękami. Klasa Sound umożliwia tworzenie obiektu Sound, ładowanie i odtwarzanie zewnętrznego pliku MP3 w tym obiekcie, zamykanie strumienia dźwięku oraz dostęp do danych o dźwięku, takich jak informacje o liczbie bajtów w strumieniu, czy metadane ID3.
Kategoria: Flash > ActionScript


Konwertowanie klas [ cast ] w ActionScript 3.0

Konwertowanie klas w AS3 jest dostępne przez operator as, przykład poniżej konwertuje typ String jako Tablicę Array.
Kategoria: Flash > Kursy


Sprawdzanie typu zmiennej - operator 'is' w ActionScript 3.0

Aby sprawdzić typ danej zmiennej należy użyć operator "is", która zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Flash > Kursy


Sprawdzanie czy obiekt jest pusty w ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak sprawdzić czy dany obiekt jest pusty czy też nie, funkcja zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Flash > Skrypty


Nadawanie szerokości i wysokości dla obiektu Sprite w ActionScript 3

Przy nadawaniu na nowo powstały obiekt typu Sprite wysokości i szerokości (width, height) obiekt znika ze sceny, dlaczego się tak dzieje?
Kategoria: Flash > Skrypty


Scroll zawsze na dole, podczas dodawania tekstu - AS3

Bardzo przydatna rzeczy kiedy budujemy własny chat w AS lub dodajemy tekst do Pola tekstowego.
Kategoria: Flash > Skrypty


Różnice pomiędzy ActionScript 2.0, a ActonScript 3.0 - lista zmodyfikowanych metod

Poniższy link zawiera wszystkie zmiany jakie zaszły w kewsti nazwy metod oraz ich lokalizacji względem AS2, a AS3:
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 117/119 |Nastpna
117:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors