Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pętle w ActionScript: Pętla do while [AS 2]

Pętla do..while najpierw wykonuje kod zawarty w pętli do, dopiero potem sprawdza czy określony warunek został spełniony, jeśli tak jest, wtedy kończy wykonywanie pętli.
Kategoria: Flash > Kursy


Pętle w ActionScript: Pętla for [AS 2]

Na początku potrzeba zdeklarować początkową wartość (zmienna), potem, sprawdzany jest warunek..
Kategoria: Flash > Kursy


Pętle w ActionScript: Pętla for in [AS 2]

Pętla for..in wyknuje najpierw warunek a potem wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > Kursy


Pętle w ActionScript: Kontroler break [AS 2]

Kontroler break może być użyty w każdej dostępnej pętli w ActionScript 2 (do while, while, for, for in).
Kategoria: Flash > Kursy


Pętle w ActionScript: Kontroler continue [AS 2]

Kontroler działa tylko dla pętl we Flashu, przekazuje on pętli, żeby zatrzymała się w miejscu gdzie wystąpił continue; oraz aby przeszła do następnego warunku w kolejce ignorując podany.
Kategoria: Flash > Kursy


Instrukcja warunkowa: switch (case, break, default) [AS 2]

Instrukcja warunkowa pobiera jeden argument, od którego jest uzależniona, w połączeniu w pętlą do while, można tą instrukcje zapętlić do momentu kiedy zostanie wykonana odpowiedni warunek.
Kategoria: Flash > Kursy


Instrukcja warunkowa: if else (else if) [AS 2]

Instrukcja if() sprawdza czy warunek w nawiasie jest spełniony jeśli nie wykonuje się instrukcja else if() która sprawdza kolejny warunek, jeśli żaden z warunków nie był spełniony wtedy instrukcja else() jest wykonywana.
Kategoria: Flash > Kursy


Deklaracja klas w ActionScript - class [AS 2]

Klasa jest to komponent programowania zorientowanego obiektowo, dzięki którym można tworzyć obiekty (duplikatów wyniku klas, coś na wzór klonów klipów filmowych).
Kategoria: Flash > Kursy


Tworzenie obiektu klasy w ActionScript [AS 2]

Tworzenie obiektów, deklaracja oraz odwoływanie się do funkcji z klas w ActionScript.
Kategoria: Flash > Kursy


Dziedziczenie klas - parametr extends [AS 2]

W programowaniu zorinetowanym obiektowo można zaznaczyć czy jedna klasa będzie dziedziczyła inną czy też nie.
Kategoria: Flash > Kursy


Poprzednia | 13/119 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors