Loading:


Dziedziczenie klas - parametr extends [AS 2]

W programowaniu zorinetowanym obiektowo można zaznaczyć czy jedna klasa będzie dziedziczyła inną czy też nie. Do tego potrzebna jest deklaracja przy nazwie nowej klasy 'extends ' oraz nazwa klasy do dziedziczenia (patrz listing 1.0). Możliwe jest dzięki 'extends' dziedziczenia tylko jednej klasy!

 

Dzięki dziedziczeniu klasa dziedzicząca posiada dostęp do funkcji z drugiej klasy, przez operator 'super' np: (listing 2.0)Napisz Artyku³

Listing

//listing 1.0
class MojaKlasa extends InnaKlasa {
}

//listing 2.0
class Pojazd {
 var iloscDrzwi:Number;
 var kolor:String;
 function Vehicle(param_iloscDrzwi:Number, param_kolor:String) {
 this.iloscDrzwi = param_iloscDrzwi;
 this.kolor = param_kolor;
 }
 function start():Void {
 trace("[Pojazd] start");
 }
 function stop():Void {
 trace("[Pojazd] stop");
 }
 function cofanie():Void {
 trace("[Pojazd] cofanie");
 }
}
//klasa dziedzicząca klasę Pojazd
class Ciezarowka extends Pojazd {
 var kola:Number;
 //odwołanie do parametrów z klasy Pojazd
 function Truck(param_iloscDrzwi:Number, param_kolor:String, param_kola:Number) {
 super(param_iloscDrzwi, param_kolor);
 this.kola = param_kola;
 }
 function cofanie():Void {
 piszczenie();
 super.reverse();
 }
 function piszczenie():Void {
 trace("[Ciezarowka] robi piii pii przy cofaniu");
 }
}

 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors