Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 2

Określa kolor przypadający dla cieni w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > Kursy


BevelFilter.shadowColor [AS 2]

Ustawienie wgłębienia, jeśli je zaznaczymy to nasz obiekt stanie się nie widoczny, jedynie efekt filtru zostanie na scenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.knockout [AS 2]

Ilość razy powtórzeń efektu filtru na raz (jakość efektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.quality [AS 2]

Określa intensywność metryki oraz rozpraszania dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.strength [AS 2]

Określa typ efektu płaskorzeźby na obiekcie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.type [AS 2]

W Action Script 3 tak jak w innych językach, występują polecenia warunkowe oraz pętlę - są to niezwykle przydatne komponenty w składni AS dzięki, którym jesteśmy pisać prawdziwe oraz zbudowane skrypty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa BitmapData [AS 2]

Klasa BitmapData pozwala na tworzenie dowolnych wielkości przezroczystych oraz nie przezroczystych obrazów bitmapowych, jak również manipulowanie nimi na różne sposoby podczas wykonywania skryptu AS.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.applyFilter [AS 2]

Generuje podany w parametrze obiekt obrazu bitmapy, dodaje do niego określony filtr oraz umieszcza go na ekranie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData, identyczny klon oryginalnej instancji.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.colorTransform [AS 2]

Zmienia wartość koloru dla określonej lokalizacji prostokątu używając obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 19/119 |Nastpna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors